Erhvervsaffald

Affald fra erhvervsvirksomheder skal håndteres indenfor lovgivningens rammer. Hvidovre Kommune ønsker den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne og energiindhold i affaldet og mindst mulig belastning af miljøet

Det digitale affaldsregister (nyt vindue) Giv besked om problemer med afhentning af affald (nyt vindue)