Erhvervsaffald

Affald fra virksomheder skal håndteres indenfor lovgivningens rammer, hvilket indebærer at jeres affald skal sorteres. Noget skal sorteres fra til genanvendelse, noget kræver særlig behandling og noget skal gå til energiudnyttelse ved forbrænding.

Det digitale affaldsregister (nyt vindue) Giv besked om problemer med afhentning af affald (nyt vindue)