Affald til deponi

Eksempler på affald til deponi: Eternitplader, asbestholdigt affald, skiferplader, glaserede emner (fliser, tegl, keramik, sanitet), imprægneret træ, mineraluld, ikke-genanvendeligt PVC, affald, der på grund af tungmetaller ikke er egnet til forbrænding.

Hvidovre Kommune anviser deponeringsegnet affald til:

I/S AV Miljø

Avedøreholmen 97

2650 Hvidovre

Før levering af affald til I/S AV Miljø skal du deklarere affaldet. Det kan du gøre på AV Miljøs hjemmeside www.av.dk (nyt vindue). Er der ikke udfyldt en deklaration, afvises affaldet ved ankomsten.

Hvis du vil bortskaffe dit deponeringsegnede affald uden om den kommunale affaldsordning, skal du søge om fritagelse.Du kan finde eksempler på deponeringsegnet affald i kommunens Regulativ for erhvervsaffald (nyt vindue)