• Deponeringsegnet affald er affald, der hverken er egnet til genbrug, genanvendelse eller forbrænding. Deponi er den sidste løsning til bortskaffels...

  Læs mere
 • Affald, der ikke kan genbruges - men som kan forbrændes uden at forurene, er forbrændingsegnet affald

  Læs mere
 • Fra 1. januar 2023 skal alle virksomheder sortere deres affald i samme 10 affaldstyper som de private husstande. Det handler om alt fra madpakkepap...

  Læs mere
 • Alle virksomheder skal sortere farligt affald fra og aflevere det til behandling, uanset mængden

  Læs mere
 • Alle virksomheder skal sortere klinisk risikoaffald fra andet affald og aflevere det til behandling, uanset mængden

  Læs mere
 • Bygge- og anlægsaffald opstår i forbindelse med byggeri, renoveringer, lednings- og anlægsarbejder mv. Affaldet kan bl.a. være brokker, træ, armeri...

  Læs mere
 • Kommunen administrerer den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere

  Læs mere
 • Tilmeld din virksomhed og få adgang til alle genbrugspladser i Amager Ressourcecenters område. På Hvidovre Genbrugsplads har du mulighed for afleve...

  Læs mere