Benzin- og olieudskillerordning

Luk alle
Åbn alle

Du kan tilmelde din virksomhed til benzin- og olieudskillerordningen ved at henvende dig hos kommunen på telefon 36 39 36 39 eller sende en mail til affald@hvidovre.dk.

Når du tilmelder dig tømningsordningen, kommer kommunen to gange årligt og pejler eller tømmer dine tilmeldte udskillere, herunder sandfang, der er integrerede i selve udskilleren. Udskillere vandfyldes efter tømning.

Det er muligt at bestille ekstra tømninger, hvis du får behov for dette.

Hvis du ønsker at fjerne, afblænde eller omlægge olie- og benzinudskillerens funktion, så skal du på forhånd ansøge kommunen om tilladelse. Ansøgningen skal mailes til miljo@hvidovre.dk

Afmelding kan først ske, når udskilleren er fjernet, afblændet eller omlagt, og der foreligger en færdigmelding hos kommunen på arbejdet.

Tømningsordningen er gebyrfinansieret, og Hvidovre Kommune opkræver betaling for pejlinger og tømninger. Se gebyrbladet under "Find det hurtigt" ovenfor.

Hvis din virksomhed ønsker at få udskilleren tømt og kontrolleret af et andet firma, skal du søge om en fritagelse fra kommunens ordning. Læs mere om, hvordan du gør dette i kommunens regulativ for erhvervsaffald (nyt vindue)