Kontakt Hvidovre Kommune

Borger

Luk alle
Åbn alle

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Borgerservice

Luk alle
Åbn alle

Vej og Park - Affald og genbrug

Høvedstensvej 19-21
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Affald og Genbrug
Almindelig mail: affald@hvidovre.dk 

Se oplysninger om telefonisk og personlig henvendelse vedrørende affald og genbrug.

Center for Børn og Familie

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Børn og Familie
Almindelig mail: bof@hvidovre.dk

Pladsanvisningen

Se oplysninger om telefonisk og personlig henvendelse til Pladsanvisningen.

Dagtilbud

Find kontaktoplysninger på Hvidovres dagtilbud (se nederst på siderne på dagtilbuddenes egne hjemmesider)

Sundhedsplejen

Børnesundhedshuset
Hvidovrevej 274
2650 Hvidovre

Tlf.: 3639 3765

Almindelig mail: sundhedsplejen@hvidovre.dk 

Tandplejen

Tandplejecentret Enghøj
Bødkerporten 6 B, 1. sal
2650 Hvidovre

Telefon: 3634 7250

Send sikker mail til Tandplejen på Enghøj

Tandplejecentret Præstemosen
M. Bechs Allé 122 F
2650 Hvidovre

Telefon: 3675 1914

Send sikker mail til Tandplejen på Præstemosen

SSP

Kontakt en medarbejder i Kriminalpræventivt Team:

Bent A. Haagensen
Mail: rgu@hvidovre.dk 
Telefon: 4185 0004 (SSP-konsulent)

Jesper Lauridsen
Mail: jld@hvidovre.dk
Telefon: 2544 3906 (kriminalpræventiv koordinator)

Center for Skole og Uddannelse

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3270

Send sikker mail Center for Skole og Uddannelse
Almindelig mail: sko@hvidovre.dk

Folkeskoler

Se kontaktoplysninger på Hvidovres ni folkeskoler og Hvidovre Heldagsskole

Klubber

Se kontaktoplysninger på klubber i Hvidovre Kommune

PPR

Medborgerhuset, kælderen
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 2400

Almindelig mail: PPR@hvidovre.dk

Ungdomsskolen

Bødkerporten 1b 1.tv.
2650 Hvidovre

Telefon: 3647 2650

Almindelig mail: ungdomsskolen@hvidovre.dk 

Musikskolen

Kettegård Allé 2
2650 Hvidovre

Telefon: 7217 0222

Almindelig mail: musikskolen@hvidovre.dk 

Erhvervsplaymaker

Kontakt Erhvervsplaymakeren, hvis du har spørgsmål om samarbejdet mellem skoler og virksomheder:

Telefon: 4185 0072

Almindelig mail: sgt@hvidovre.dk

Center for Sundhed og Ældre

Telefon: 3639 2870

Send sikker mail til Center for Sundhed og Ældre
Almindelig mail: sae@hvidovre.dk 

Visitationen

Høvedstensvej 47
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 2880

Send sikker mail til Visitationen
Almindelig mail: visitationen@hvidovre.dk

Telefonisk henvendelse

Alle hverdage fra kl. 08.30 - 10.30

Hvidovre Sundhedscenter

Hvidovrevej 272
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3737

Send sikker mail til Hvidovre Sundhedscenter
Almindelig mail: sundhedscenter@hvidovre.dk

Sygeplejevisitationen

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 2550 2650

Almindelig mail: hjemmepleje@hvidovre.dk 

Ved akut behov for hjælp uden for telefontiden kontaktes 1813 eller 112.

Hjemmeplejen og Sygeplejen

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 2550 2650

Send sikker mail til Hjemmeplejen og Sygeplejen
Almindelig mail: hjemmepleje@hvidovre.dk 

Uddannelsesgruppen

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 7766 2650

Send sikker mail til Uddannelsesgruppen
Almindelig mail: uddannelsesgruppen@hvidovre.dk 

Center for Handicap og Psykiatri

Hvidovrevej 280, 1. sal
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3840 (administrationen)
Telefon: 3639 3430 (sagsbehandling)

Send Digital Post til Hvidovre Kommune (nyt vindue)
Almindelig mail: hap@hvidovre.dk

Voksenrådgivningen

Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3430

Send sikker mail til Voksenrådgivningen
Almindelig mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

Telefonisk henvendelse:
Mandag til onsdag og fredag kl. 9-11
Torsdag kl. 13-15

Personlig henvendelse efter aftale.

Voksenhandicap

Næsborgvej 90
2650 Hvidovre

Bofællesskabet Holmelunden

Holmelundsvej 1-7
2650 Hvidovre

Holmelundsvej 1-3, telefon: 2926 7891
Holmelundsvej 5-7, telefon: 3635 1817

Broen

Hvidovrevej 280, 1. sal
2650 Hvidovre

https://socialpsykiatrien.hvidovre.dk/Broen (nyt vindue)

Socialpsykiatrien

Næsborgvej 90
2650 Hvidovre

Telefon: 3648 8857

Læs mere om Socialpsykiatrien (nyt vindue)

Center for Plan og Miljø

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Plan og Miljø
Almindelig mail: pom@hvidovre.dk

Miljøteamet

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Plan og Miljø
Almindelig mail: pom@hvidovre.dk

Du kan ringe til Miljøteamet i disse tidsrum:

Mandag: 09.30-11.30 og 13.00-14.30
Tirsdag: 09.30-11.30 og 12.30–14.30
Onsdag: lukket
Torsdag: 12.30-15.00
Fredag: 09.30-11.30

Byggesagsteamet

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Plan og Miljø
Almindelig mail: byggesag@hvidovre.dk 

Du kan ringe til Byggesagsteamet i disse tidsrum:

Mandag: 09.30-11.30 og 13.00-14.30
Tirsdag: 09.30-11.30 og 12.30–14.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.30-15.00
Fredag: 09.30-11.30

Planteamet

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Almindelig mail: plan@hvidovre.dk 

Center for Plan og miljø

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Plan og Miljø
Almindelig mail: pom@hvidovre.dk

Miljøteamet

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Plan og Miljø
Almindelig mail: miljo@hvidovre.dk 

Du kan ringe til Miljøteamet i disse tidsrum:

Mandag: 09.30-11.30 og 13.00-14.30
Tirsdag: 09.30-11.30 og 12.30–14.30
Onsdag: lukket
Torsdag: 12.30-15.00
Fredag: 09.30-11.30

Center for Beskæftigelse og Borgerservice

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Beskæftigelse og Borgerservice
Almindelig mail: bob@hvidovre.dk

Ydelsesservice

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 2275

Send sikker mail til Ydelsesservice

Se oplysninger om telefonisk og personlig henvendelse til Ydelsesafdelingen

Virksomhedsservice

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 2270

Jobservice

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 2200

Send sikker mail til Jobcentret

Borgerservice

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Borgerservice

Borgerservice

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Borgerservice

Center for Økonomi og Personale

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Økonomi og Personale
Almindelig mail: oep@hvidovre.dk

Center for Trafik og Ejendomme

Høvedstensvej 45B
2650 Hvidovre

Send sikker mail til Center for Trafik og Ejendomme (nyt vindue)
Almindelig mail: toe@hvidovre.dk

Center for Kultur og Fritid

Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre

kof@hvidovre.dk 

Erhverv

Luk alle
Åbn alle

Telefon: 3639 3800

Almindelig mail: erhvervskontakten@hvidovre.dk 

Erhvervsområder og ledige grunde, bygninger og lokaler

Erhvervskontakten

Telefon: 3639 3800

Almindelig mail: erhvervskontakten@hvidovre.dk 

Alle andre henvendelser

Center for Plan og Miljø

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Plan og Miljø
Almindelig mail: pom@hvidovre.dk

Byggesagsteamet

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Plan og Miljø - Byggesagsteamet
Almindelig mail: byggesag@hvidovre.dk

Du kan ringe til Byggesagsteamet i disse tidsrum:

Mandag: 09.30-11.30 og 13.00-14.30
Tirsdag: 09.30-11.30 og 12.30–14.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.30-15.00
Fredag: 09.30-11.30

Indkøb, Udbud og bank- og betalingsoplysninger

Center for Økonomi og Personale

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Økonomi og Personale
Almindelig mail: oep@hvidovre.dk

Bygge- og anlægsopgaver

Ejendomme - Center for Trafik og Ejendomme

Høvedstensvej 45B
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Hvidovre Kommune
Almindelig mail: toe@hvidovre.dk

Se oplysninger om telefonisk og personlig henvendelse

Affaldssortering og gebyrer

Vej og Park - Affald og genbrug

Høvedstensvej 19-21
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Affald og Genbrug
Almindelig mail: affald@hvidovre.dk

Se oplysninger om telefonisk og personlig henvendelse vedrørende affald og genbrug.

Andre henvendelser vedr. Miljø og Affald

Center for Plan og Miljø

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Plan og Miljø
Almindelig mail: pom@hvidovre.dk

Miljøteamet

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Plan og Miljø
Almindelig mail: miljo@hvidovre.dk

Du kan ringe til Miljøteamet i disse tidsrum:

Mandag: 09.30-11.30 og 13.00-14.30
Tirsdag: 09.30-11.30 og 12.30–14.30
Onsdag: lukket
Torsdag: 12.30-15.00
Fredag: 09.30-11.30

Virksomhedsservice

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 2270

Vedr. løntilskud eller bookning af virksomhedskonsulent

Jobcentret

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 2200

Send sikker mail til Jobcentret

Vej og Park

Høvedstensvej 19-21
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Vej og Park
Almindelig mail: toe@hvidovre.dk

Telefonisk henvendelse

Man. - tor. kl. 09.00 - 13.30
Fredag kl. 09.00 - 11.30

Business Improvement Districts (BID)

Facilitator Mikkel Niess, Direktør i BIDdanmark

Telefon: 6120 8102

Almindelig mail: mikkel@biddanmark.dk 

EU-midler til din virksomhed

Copenhagen EU Office
Rasmus Mørk, EU-specialkonsulent

Telefon: 3866 5591

Almindelig mail: rasmus.moerk@cphoffice.eu 

Besøg Greater Copenhagen EU Offices egen hjemmeside (nyt vindue)

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg og Nytårskur/Erhvervsprisen

Erhvervsteamet
Kaspar Nielsen, Erhvervskonsulent

Telefon: 3639 3017

Almindelig mail: kcp@hvidovre.dk 

Holmestafetten

Louise Lykke Bang-Berthelsen, Erhvervs- og udviklingskonsulent i Hvidovre Kommune

Telefon: 3639 3049

Almindelig mail: zlb@hvidovre.dk

Martin Roald-Arbøl, Hvidovre Atletik & Motion

Almindelig mail: formand@hvidovre-atletik.dk

Samarbejde mellem virksomheder og skoler

Erhvervsplaymaker

Telefon: 4185 0072

Almindelig mail: sgt@hvidovre.dk

Alle andre henvendelser

Erhvervskontakten

Telefon: 3639 3800

Almindelig mail: erhvervskontakten@hvidovre.dk 

Politik

Luk alle
Åbn alle

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3639

Send sikker mail til Center for Politik og Ledelse
Almindelig mail: pol@hvidovre.dk

Andet

Luk alle
Åbn alle

Borgerrådgiveren er pt. fraværende og læser ikke mail.
Vi opdaterer her på siden, når hun er til rådighed igen.

Hvis du har spørgsmål til en sag, må vi henvise til at kontakte din sagsbehandler, dennes leder eller centerchefen.

Find kontaktinformationer her

 

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

att. Borgerrådgiveren

Telefon: 6191 6800

Send sikker mail til borgerrådgiveren
Almindelig mail: borgerraadgiver@hvidovre.dk 

Se oplysninger om telefonisk og personlig henvendelse.

Christian Rasmussen

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 2399 0515

Borger: 
Send sikker mail til databeskyttelsesrådgiver (nyt vindue)
Virksomhed: 
Send sikker mail til databeskyttelsesrådgiver (nyt vindue)
Almindelig mail:
databeskyttelsesraadgiver@hvidovre.dk 

Se oplysninger om telefonisk og personlig henvendelse for priser og hædringer

Priser og hædringer:

  • Erhvervsprisen Nytårsraketten
  • Handicapprisen
  • Sundhedsprisen
  • Miljøprisen
  • Integrationsprisen
  • Bygningspræmiering
  • Idrætshædringer og lederpriser