Nyheder og driftsstatus

Driftsstatus

Vi er bagud med afhentning af glas, pga. nedbrud på bilen.

Alle andre ordninger kører som planlagt.

Opdateret 30. maj 2023

Nyheder

 

Mindre etageejendomme kan nu få hentet farligt affald

Hvidovre Kommune tilbyder nu også afhentning af farligt affald ved din bopæl. Tidligere har du skullet aflevere det meste af dit farlige affald på genbrugsstationen, hvis du bor i mindre etageejendom.

Mindre ejendomme defineres her som etageboliger med højst 25 boliger. Ordningen for mindre etageejendomme er tiltænkt mindre etageejendomme uden en egentlig vicevært.

Den affaldsansvarlige i din ejendom kan bestille op til 4 røde kasser til farligt affald og tilmelde ejendommen ordningen. Der hentes farligt affald hver 1. onsdag i måneden på bestilling.

Læs mere om ordningen under 'Farligt affald'.

 

 

Indsamling af tekstilaffald ved etageboliger

Tekstilaffaldet skal indsamles i klare affaldssække og skal opbevares tørt og rent. Det er op til boligforeningen hvor tekstilaffaldet opbevares indtil afhentning, dog skal det på tømmedagen stilles frem inden kl. 6.00. Affaldssække til tekstilaffald anskaffes selv.

Bestil afhentning af tekstilaffald
I kan få hentet tekstilaffald onsdage hver 1. onsdag i måneden på bestilling, som foretages minimum tre hverdage før.

Bestillingen af tekstilafhentning foretages enten via Renoweb eller ved at kontakte Affald og Genbrug. Det er ejendommens ejendomsfunktionær eller affaldsansvarlige, der skal bestille afhentningen.

Ved bestilling af tekstilafhentning, skal der være minimum 3 sække og maks. 20 sække til afhentning.

Sorteringsplakat
Vi har lavet en sorteringsplakat for tekstilaffald. Plakaten kan med fordel hænges op rundt omkring i ejendommene for at gøre beboerne opmærksomme på den nye fraktion.

Sorteringsplakat for tekstilaffald

I TEKSTILAFFALD sorteres udtjent tøj og tekstiler, fx tøj, håndklæder og gardiner. Det må gerne være slidt, hullet, plettet eller på anden måde ødelagt, men det skal være tørt.


Pizzabakker må IKKE komme i papbeholderen

Vi oplever desværre tit at pizzapakker kommes i papbeholderen i stedet for i beholderen til restaffald. Dette er jo enormt ærgerligt da hele sorteringsprocessen jo så er spildt arbejde. Pizzabakker indeholder oliepletter, krummer og andet snask, som ikke hører til sammen med rent og tørt pap. Smid derfor pizzabakken i restaffaldet. 


Ny sorteringsplakat

Vi har fået lavet nye sorteringsplakater - bl.a. er der kommer mad - og drikkekartoner på plakaten. Plakaten kan selv printes eller alternativt kan man hente en plakat i Affald og Genbrug. Se øvrige sorteringsvejledninger under Sorteringsguide.

Sorteringsplakat

Sorteringsplakat med alle fraktioner.

Opdateret 11. maj 2023