Nyheder og driftsstatus

Driftsstatus

Alle ordninger kører planmæssigt.

Opdateret 02. december 2021

Nyheder

Udskiftning af defekte haveaffaldsbeholdere.

Vi oplever i øjeblikket mange haveaffaldsbeholder der er defekte og derfor vil der blive sat en besked på de beholdere der kræver en reparation eller dem der helt skal udskiftes.

Hvis det kun er håndtagene der er gået i stykker eller er løse, kan man starte med at tage dem af, men er beholderen revnet eller på anden måde defekt, skal der bestilles en ny beholder.

Hvis du ønsker at købe en haveaffaldsbeholder skal du kontakte Vej- og Parkafdelingen. Beholderen bliver herefter leveret på din adresse inden for ca. 2 uger.

Levetiden på beholderen varierer alt efter hvor meget den bliver brugt (antal tømninger, vægt af indhold, placering i forhold til sollys mv.). Hvidovre Kommune garanterer, at haveaffaldsbeholdere købt gennem Hvidovre Kommune holder i minimum 5 år. Går beholderen i stykker efter 5 år, erstattes den ikke.

Sæt dine beholdere rigtigt!

Fra 1. januar 2022 gælder skelløsning. Du kan vælge selv at køre dine beholdere frem til skel senest kl. 6 på tømmedagen, eller du kan lave din egen skelløsning.

Hvis du forsat vil have dine beholder tømt inde på din grund, kan du, efter et individuelt tilsyn fra kommunen betale en årlig merpris.

Merprisen beregnes ud fra den ekstra medgåede tid til tømning inde på din grund plus et administrationsgebyr. Merprisen vil være mere end 1.000 kr. om året.

Tilmeld dig vores beskedservice, og få besked, når dine beholdere bliver tømt. Dette kan gøres enten her hjemmeside eller ved at bruge vores app Affaldsportalen, som du finder på Google Play eller i App Store.

Lav din egen skelløsning

Du kan vælge mellem to mulige skelløsninger, hvis du vil have dine beholdere stående fremme i skel:

A. Vinkelret på skel

Her er et par krav, som du skal være opmærksom på:

  1. Beholderne skal stå med ca 10 cm mellemrum. De skal stå med håndtagene udad. De skal have fast og stabilt underlag som fx fliser. Der må ikke være trappetrin eller kanter.
  2. Adgangsvejen skal være mindst 90 cm bred og have en frihøjde på mindst to meter.
  3. Den sidste beholder skal stå max 5 meter inde på din grund (4 beholdere plus evt. hæk). Har du en låge, skal den kunne stå åben af sig selv.

Husk, at din haveaffaldsbeholder altid skal køres ud til skel på tømmedagen

B: Langs din grund

Du kan sætte dine beholdere langs skel på din grund. Skellet er mellem din grund og fortovskanten - og beholderne skal stå på din grund.

Dine mad- og drikkekartoner kan nu afleveres på Genbrugspladsen

Folketinget har vedtaget, at vi i Danmark skal indsamle mad- og drikkekartoner. Det gør man både i Sverige og Tyskland, og nu kommer turen til os. Vi skal nemlig sende 55% af vores restaffald til genanvendelse i 2025. Og da mad- og drikkekartoner indeholder materialer, som kan genanvendes, skal de også samles ind.

Hvidovre Kommune har vedtaget, at mad- og drikkekartoner skal indsamles ved husstanden, men det tager lidt tid at få ordningen på plads. I mellemtiden kan du aflevere dine tomme kartoner på genbrugspladsen på Avedøreholmen, hvor vi har opstillet en beholder kun til det formål.

Det kan være kartoner fra mælk, juice, flåede tomater, kakao, bønner, vaniljecreme og meget andet. Kartonerne skal tømmes for indhold, så godt du kan. Hvis der er et lille skruelåg på, skal dette tages af og sorteres som plast.

Vi håber, at du vil tage godt imod den nye ordning. Og du vil i løbet af foråret 2022 få mere information om, hvordan du i fremtiden skal sortere dine brugte kartoner hjemme hos dig selv.

Opdateret 16. august 2021