Nyheder og driftsstatus

Driftsstatus

Alle ordninger kører som planlagt.

Ruteændringer for etageejendomme og institutioner

Fra uge 6 ændres tømmedage for Papir, Pap, Plast/MDK og storskrald Småt brændbart. Find den nye tømmedag i tømmekalenderen.

 

Opdateret 03. februar 2023

Nyheder


Skillevæggen fra beholderen til plast og mad- og drikkekarton fjernes
 

Haveboliger vil løbende få fjernes deres skillevægge fra deres plast og mad- og drikkekarton beholdere. Skillevæggen vil i første omgang bare blive løsnet.

Næste gang man får tømt beholderen, vil skillevæggen så komme med op i skraldebilen - vær derfor ikke bekymret for at ens beholder er gået i stykker hvis man ser ens skillevæg sidder løst. Det er helt med vilje. 


Kære virksomhed, kender du de nye affaldsregler?

Fra 2023 skal affaldsproducerende virksomheder sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 i Affaldsbekendtgørelsen.

Der er sorteringskriterier for 10 affaldsfraktioner, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Læs mere om den kommunale ordning for erhverv på siden om frivillig erhvervsordning for erhvervsaffald.

 

Skraldet kan fryse fast

Frosten har for alvor meldt sin ankomst i det danske land, og det kan give lidt udfordringer når skraldemanden skal tømme din beholder.

Når termometeret viser minusgrader, betyder det, at især poser med madaffald indimellem fryser fast i bunden af beholderen – skraldemændene forsøger at banke det ud, så godt de kan, men nogle gange kommer alle poser desværre ikke med ud ❄️

Det beklager vi, men vi håber, at I vil bære over med os i frostvejret 🥶

 

Hjælp din skraldemand i vintervejret

Fortove, veje og havegange er skraldemændenes arbejdsplads. Hver dag går de mange kilometer med affaldsbeholderne, og det er vigtigt, at de kan passe deres arbejde uden at risikere at komme til skade☃️

Om vinteren er der særlig risiko for, at skraldemanden glider eller falder, og derfor skal du som husejer sørge for, at han let kan hente dit affald.

Det betyder, at:
  • Du skal fjerne sne og is på vejen hen til affaldsbeholderne – både på fortovet og på havegangen.
  • Du skal salte eller gruse både hen til og rundt om beholderne.
  • Bredden på den sti, du har ryddet, skal være minimum 1 meter.
  • Du skal sørge for at lave en passage gennem sneen, hvis du har skovlet sneen i bunker ud mod kørebanen.
  • Hvis du ikke har ryddet vejen hen til beholderne, skal du køre dem ud til vejen inden kl. 6 den dag, de skal tømmes.

Hvis afhentning af affaldet ikke er muligt
Der vil så vidt muligt blive tømt på den planlagte tømmedag. Hvis det pga. sne og glat føre ikke er muligt at foretage tømning, vil alt affaldet blive taget med ved næste normale tømmedag, hvis forholdene tillader det.

Selv om du har ryddet på din grund, på fortovet, på cykelstien og ud til vejbanen, kan det alligevel forekomme, at skraldemændene ikke kan komme frem pga. forhold andre steder på vejen.

Når din beholder til mad- og restaffald er fyldt, kan en almindelig plastsæk benyttes til mad- og restaffald indtil næste tømning. Sækken skal kunne bæres med indhold uden at gå i stykker - læg evt. en sæk inden i den ekstra sæk. Bind knude eller bind snor omkring toppen på den fyldte sæk og stil den ved beholderen. Hvis du ikke selv har en plastsæk, kan du hente en ekstra sæk hos Vej- og Parkafdelingen, Høvedstensvej 21.Indsamling af tekstilaffald ved etageboliger fra december 2022

Fra 1. december 2022 starter Hvidovre Kommune med indsamling af tekstilaffald ved etageboliger.

Tekstilaffaldet skal indsamles i klare affaldssække og skal opbevares tørt og rent. Det er op til boligforeningen hvor tekstilaffaldet opbevares indtil afhentning, dog skal det på tømmedagen stilles frem inden kl. 6.00. Affaldssække til tekstilaffald anskaffes selv.

Bestil afhentning af tekstilaffald
I kan få hentet tekstilaffald onsdage hver 14. dag i lige uger på bestilling som foretages minimum tre hverdage før.

Bestillingen af tekstilafhentning foretages enten via Renoweb eller ved at kontakte Affald og Genbrug. Det er ejendommens ejendomsfunktionær eller affaldsansvarlige, der skal bestille afhentningen.

Ved bestilling af tekstilafhentning, skal der være minimum 3 sække og maks. 20 sække til afhentning.

Sorteringsplakat
Vi har lavet en sorteringsplakat for tekstilaffald. Plakaten kan med fordel hænges op rundt omkring i ejendommene for at gøre beboerne opmærksomme på den nye fraktion.

Sorteringsplakat for tekstilaffald

I TEKSTILAFFALD sorteres udtjent tøj og tekstiler, fx tøj, håndklæder og gardiner. Det må gerne være slidt, hullet, plettet eller på anden måde ødelagt, men det skal være tørt.


Pizzabakker må IKKE komme i papbeholderen

Vi oplever desværre tit at pizzapakker kommes i papbeholderen i stedet for i beholderen til restaffald. Dette er jo enormt ærgerligt da hele sorteringsprocessen jo så er spildt arbejde. Pizzabakker indeholder oliepletter, krummer og andet snask, som ikke hører til sammen med rent og tørt pap. Smid derfor pizzabakken i restaffaldet. 


Ny sorteringsplakat

Vi har fået lavet nye sorteringsplakater - bl.a. er der kommer mad - og drikkekartoner på plakaten. Se øvrige sorteringsvejledninger under Sorteringsguide for affald

Sorteringsplakat

Sorteringsplakat med alle fraktioner.

Opdateret 11. november 2022