Nyheder og driftsstatus

Driftsstatus

Alle ordninger kører som planlagt.

Skraldet kan fryse fast 

Frosten har for alvor meldt sin ankomst i det danske land, og det kan give lidt udfordringer når skraldemanden skal tømme din beholder. 

Når termometeret viser minusgrader, betyder det, at især haveaffald og poser med madaffald indimellem fryser fast i bunden af beholderen – skraldemændene forsøger at banke det ud, så godt de kan, men nogle gange kommer det hele desværre ikke med ud ❄️ 

Det beklager vi, men vi håber, at I vil bære over med os i frostvejret 🥶 

 

Skillevæggen fra beholderen til plast og mad- og drikkekarton fjernes  

Villaboliger vil løbende få fjernes deres skillevægge fra deres plast og mad- og drikkekarton beholdere. Det er en tidskrævende opgave at få løsnet skillevæggen og opgaven har derfor taget længere tid end forventet. Vi arbejder så hurtigt vi kan, så hav tålmodighed.

Man må gerne blande de to affaldstyper sammen (plast og mad- og drikkekartoner) selvom skillevæggen stadig er i beholderen. 

Opdateret 01. december 2023 🎄

Nyheder


Emballage med kemikalierester havner ofte i plastaffaldsbeholderen

Pas på skraldemanden m/k og sortér din kemikalieemballage som farligt affald.

Når flasken med afløbsrens er tom, skal den sorteres som farligt affald. På den måde sikrer vi os, at de medarbejdere, der henter affaldet – og de medarbejdere, der efterfølgende håndterer vores affald på Amager Ressourcecenter ikke bliver udsat for farlige kemikalier, når de er på arbejde.

Vi ser desværre alt for tit, at der kommer kemikalieemballage i beholderen til plastaffald. Vi opfordrer til, at man lige vender den emballage, man vil smide ud om, og kigger på fare-symbolerne på bagsiden, før man beslutter sig for, hvordan den skal sorteres.

Kun i de tilfælde, hvor der er et udråbstegn som eneste faresymbol på bagsiden af en emballage fra fx et rengøringsprodukt, må emballagen sorteres som plastaffald. Hvis der er andre faresymboler på bagsiden, fx ætsende, brandnærende eller beholder under tryk er det vigtigt, at give sig tid til at sortere det, som vi anbefaler fx som farligt affald.

Læs mere om farligt affald her.


Vores SMS-Service udgår pr. 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 overgår Hvidovre Kommune til ny affaldsapp. Du vil derfor som borger ikke længere modtage sms om tømning af affald fra 1. januar 2024. Hvidovre Kommune vil I stedet give dig besked gennem vores nye affaldsapp 'Hvidovre Affald'.

Appen fungerer som en samlet digital affaldsløsning, hvor du kan:

  • Se alle dine tømmedatoer
  • Få besked om kommende afhentninger
  • Scan dit affald, og få hjælp til sortering
  • Melde ind, hvis affaldet ikke er hentet eller der er sket en fejl i forbindelse med tømning

Download vores app fra Apple Store.

Download vores app fra Google Play.

Hvis du ikke har en smartphone, vil det fortsat være muligt at finde din tømningskalender til udskrift.

Læs mere om den nye app under afsnittet 'Din affaldsapp 'Hvidovre Affald' og tømmekalender'


Ændring på metalordning for etageejendomme

Pr. 1. november 2023 ændrer Hvidovre Kommune på metalordningen, så boligselskaber fremover skal bestille afhentning af metal. Dette gælder både for genbrugsordningen (dvs. den almindelige ordning) og storskraldsordningen.

Tidligere har der været en fast afhentning af metal hver 14. dag, men da vi ofte oplever, at vi kører ud til tomme beholdere, laver vi ordningen om til en bestillerordning for at undgå spildkørsel.

Metal der medtages i en bestillerordning

Under storskraldsordningen er det metal under 11 kg., og som kan håndlæsses af én mand.

For genbrugsordningen, gælder metalordningen kun for beholdere på hjul. Bestillerordningen gælder således ikke for kuber og nedgravede beholdere.

Bestil afhentning af metal

I kan få hentet metal hver 14. dag på bestilling, som foretages minimum tre hverdage inden.

Ruterne er opdelt i en nord og syd rute:

  • Nord for Brostykkevej = tirsdage lige uger
  • Syd for Brostykkevej = tirsdage ulige uger

Bestillingen af metalafhentning foretages enten via Renoweb eller ved at kontakte Affald og Genbrug. Det er ejendommens ejendomsfunktionær eller affaldsansvarlige, der skal bestille afhentningen.

 

Ny sorteringsvejledning

Bliv klogere på affaldssortering i vores nye sorteringsvejledning. Vejledningen vil i løbet af efteråret blive delt ud til byen borgere - indtil da kan I nyde den digitale udgave.

Download sorteringsvejledning 2023


Defekte haveaffaldsbeholdere

Havesæsonen er over os og vi oplever at der er rigtig mange defekte haveaffaldsbeholdere. Vi kan desværre ikke tømme defekte havebeholdere. 

Hvidovre Kommune garanterer, at haveaffaldsbeholdere købt gennem Hvidovre Kommune holder i minimum 5 år. Går beholderen i stykker efter 5 år, erstattes den ikke af kommunen. Levetiden på beholderen varierer alt efter hvor meget den bliver brugt (antal tømninger, vægt af indhold, placering i forhold til sollys mv.). 

Bliver der sat en besked på din beholder om at den kræver en reparation eller den helt skal udskiftes, skal dette gøres inden næste tømning af haveaffald.

Hvis det kun er håndtagene der er gået i stykker eller er løse, kan man starte med at tage dem af, men er beholderen revnet eller på anden måde defekt, skal der bestilles en ny beholder.

 

Mindre etageejendomme kan nu få hentet farligt affald

Hvidovre Kommune tilbyder nu også afhentning af farligt affald ved din bopæl. Tidligere har du skullet aflevere det meste af dit farlige affald på genbrugsstationen, hvis du bor i mindre etageejendom.

Mindre ejendomme defineres her som etageboliger med højst 25 boliger. Ordningen for mindre etageejendomme er tiltænkt mindre etageejendomme uden en egentlig vicevært.

Den affaldsansvarlige i din ejendom kan bestille op til 4 røde kasser til farligt affald og tilmelde ejendommen ordningen. Der hentes farligt affald hver 1. onsdag i måneden på bestilling.

Læs mere om ordningen under 'Farligt affald'.

 

Opdateret 15. oktober 2023