Nyheder og driftsstatus

Driftsstatus

Der er stadig uregelmæssig drift på afhentning af affald – dette gælder især plast og pap. 

Har du for meget plast, kan du komme det i en gennemsigtig plastsæk og stille den ved siden af din plast beholder. Så vil den blive taget med ved næste tømning.

Vi beklager de gener, den manglende tømning giver.

Opdateret 15. april 2024

Nyheder


Tømmekalenderen

Tømmedage for storskrald findes nu i tømmekalenderen.

 

Appen Hvidovre Affald nu også til etageboliger

Vi har tilføjet etageboliger til den nye affaldsapp 'Hvidovre Affald'. Borgere i etageboliger kan downloade appen, og efter at have valgt Hvidovre Kommune, trykke på 'Bor du i et boligselskab'. Her finder man en lang liste over boligselskaber.

Ved at vælge et boligselskab, får man ikke tømmedage i appen, men til gengæld har man mulighed for at scanne affald og få vejledning til sortering.

 

Emballage med kemikalierester havner ofte i plastaffaldsbeholderen

Pas på skraldemanden m/k og sortér din kemikalieemballage som farligt affald.

Når flasken med afløbsrens er tom, skal den sorteres som farligt affald. På den måde sikrer vi os, at de medarbejdere, der henter affaldet – og de medarbejdere, der efterfølgende håndterer vores affald på Amager Ressourcecenter ikke bliver udsat for farlige kemikalier, når de er på arbejde.

Vi ser desværre alt for tit, at der kommer kemikalieemballage i beholderen til plastaffald. Vi opfordrer til, at man lige vender den emballage, man vil smide ud om, og kigger på fare-symbolerne på bagsiden, før man beslutter sig for, hvordan den skal sorteres.

Kun i de tilfælde, hvor der er et udråbstegn som eneste faresymbol på bagsiden af en emballage fra fx et rengøringsprodukt, må emballagen sorteres som plastaffald. Hvis der er andre faresymboler på bagsiden, fx ætsende, brandnærende eller beholder under tryk er det vigtigt, at give sig tid til at sortere det, som vi anbefaler fx som farligt affald.

Læs mere om farligt affald her.


Vores SMS-Service udgår pr. 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 overgår Hvidovre Kommune til ny affaldsapp. Du vil derfor som borger ikke længere modtage sms om tømning af affald fra 1. januar 2024. Hvidovre Kommune vil I stedet give dig besked gennem vores nye affaldsapp 'Hvidovre Affald'.

Appen fungerer som en samlet digital affaldsløsning, hvor du kan:

  • Se alle dine tømmedatoer
  • Få besked om kommende afhentninger
  • Scan dit affald, og få hjælp til sortering
  • Melde ind, hvis affaldet ikke er hentet eller der er sket en fejl i forbindelse med tømning

Download vores app fra Apple Store.

Download vores app fra Google Play.

Hvis du ikke har en smartphone, vil det fortsat være muligt at finde din tømningskalender til udskrift.

Læs mere om den nye app under afsnittet 'Din affaldsapp 'Hvidovre Affald' og tømmekalender'


Ændring på metalordning for etageejendomme

Pr. 1. november 2023 ændrer Hvidovre Kommune på metalordningen, så boligselskaber fremover skal bestille afhentning af metal. Dette gælder både for genbrugsordningen (dvs. den almindelige ordning) og storskraldsordningen.

Tidligere har der været en fast afhentning af metal hver 14. dag, men da vi ofte oplever, at vi kører ud til tomme beholdere, laver vi ordningen om til en bestillerordning for at undgå spildkørsel.

Metal der medtages i en bestillerordning

Under storskraldsordningen er det metal under 11 kg., og som kan håndlæsses af én mand.

For genbrugsordningen, gælder metalordningen kun for beholdere på hjul. Bestillerordningen gælder således ikke for kuber og nedgravede beholdere.

Bestil afhentning af metal

I kan få hentet metal hver 14. dag på bestilling, som foretages minimum tre hverdage inden.

Ruterne er opdelt i en nord og syd rute:

  • Nord for Brostykkevej = tirsdage lige uger
  • Syd for Brostykkevej = tirsdage ulige uger

Bestillingen af metalafhentning foretages enten via Renoweb eller ved at kontakte Affald og Genbrug. Det er ejendommens ejendomsfunktionær eller affaldsansvarlige, der skal bestille afhentningen.

 

Opdateret 13. december 2023