Nyheder og driftsstatus

Driftsstatus

 

Alt kører som planlagt.

Opdateret 25. april 2022

Nyheder

Kommende ændringer vedr. beholderne for plast, papir, metal og glas

For at gøre plads til indsamling af mad- og drikkekartoner vil der medio maj komme nogle ændringer i dine affaldsbeholdere. Du får ikke flere beholdere, men dit affald skal fordeles lidt anderledes i de beholdere, du allerede har.

Stil beholderne klar til skraldemanden

OBS: Fra medio maj skal du sørge for at din metal/glas og plast/papir beholder er tilgængelig, så skraldemanden har mulighed for at tømme og sætte nye klistermærker på, også på en dag der ikke er din sædvanlige tømmedag.

Stil derfor de 2 beholdere ud så de nemt kan ses af skraldemanden. De behøver ikke at stå ude ved skel, men bare så de er synlige for skraldemanden - dette er kun så længe vi er i gang med at ombytte beholderne. Herefter gælder de sædvanlige skel-regler.

Når ombytningen er sket, vil der være nye klistermærker på beholderen samt der vil sidde en hænger på beholderen med en forklaring.

For dine resterende beholdere er der ingen ændringer i tømmedage samt de almindelige skel-regler gælder. 

Læs mere under afsnittet 'Nyt om affaldsordningen for villaer for 2022'


Se video fra borgermødet den 7. april

Den 7. april blev der afholdt borgermøde om affald og affaldsplanen på Langhøjskolen. Borgermødet kunne følges online via Teams, men desværre svigtede forbindelsen undervejs, så de borgere, der fulgte med i mødet hjemme, oplevede, at forbindelsen blev afbrudt. Borgermødet blev optaget og kan ses via nedenstående link. 

Her kan du se en optagelse af borgermødet om affald

Ligeledes kan præsentationen fra mødet også læses.


Nyt regulativ for husholdningsaffald

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Hvidovre Kommune har den 14. april 2022 godkendt et nyt regulativ for husholdningsaffald, som træder i kraft den 15. april 2022.

Regulativet for husholdningsaffald har været i offentlig høring fra den 3. december 2021 til den 24. januar 2022.

Hvad er nyt?

Det nye regulativ er udarbejdet, så det lever op til kravene om sortering og indsamling af de 10 affaldsfraktioner, som blev vedtaget ved en bred politisk aftale i Folketinget (Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi indgået 16. juni 2020). 

Det drejer sig om affaldsfraktionerne madaffald, papiraffald, papaffald, metalaffald, glasaffald, plastaffald, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald samt farligt affald.

I regulativet for husholdningsaffald fremhæves følgende ændringer:

  • Henteordninger for mad/rest, mad- og drikkekartoner samt tekstiler er tilføjet.
  • Indsamling af farligt affald er opdateret, så det fremgår at grundejere får stillet en beholder til rådighed. Farligt affald i miljøbokse og tekstiler indsamles sammen med storskrald.
  • Papbeholdere er blevet obligatorisk.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves regulativ for husholdningsaffald, godkendt 25-10-2016.

Nye poser til madaffald

Grundet udfordringer pga. corona, kan Hvidovre Kommune desværre ikke få leveret de bioposer af majs vi ellers skulle til at bruge i kommunen. Vi vil i stedet få leveret nogle andre poser end sædvandlig. Man må gerne bruge begge typer poser til sin madaffald, og vil ingen effekt har på den videre proces. 

Selve leveringen af poser til haveboliger og etageboliger ændrer sig ikke, dog vil man få udleveret en mindre mængde end man plejer, da vi håber det kun er en kort overgang vi skal bruge de klare poser. 

Vi forventer at modtage nye og bedre bioposer hen over sommeren.

 

Nyt bykort med en oversigt over glaskuber

På bykortet kan du finde den nærmeste glaskube i byen. Se bykortet med glaskuber.


Nu kan du bruge de fælles glaskuber

Hvidovre Kommune er i gang med at sætte glaskuber op rundt omkring i Hvidovre, og fra foråret 2022 vil du ikke længere kunne smide glas i din egen glasbeholder. Næsten alle 80 glaskuber i byrummet er nu sat op.

Du kan stadig bruge din egen glasbeholder lidt endnu, men hvis du allerede nu gerne vil benytte de glaskuber, der står ude i byen, er du meget velkommen til det.

Hvad kan jeg aflevere i glaskuberne?

I glaskuberne kan du aflevere:

  • Glasflasker fra drikkevarer
  • Skyllede glas og flasker fra fødevarer, gerne med låg
  • Drikkeglas og skår

Af hensyn til den videre behandling af glasset, er det vigtigt, at du ikke kommer andre affaldstyper som fx porcelæn, keramik, vinduesglas, elpærer og lysstofrør samt tømte medicinglas i glascontainerne. Desuden er glascontainerne ikke beregnet til plastikposer og lignende.

Flaskerne bliver så vidt muligt genbrugt til genpåfyldning. Det kan kun lade sig gøre, hvis de tomme flasker stadig er hele og ikke afleveres som skår. De flasker og glas, der er gået itu, bliver omsmeltet til nyt glas.

 

Moms på renovationsydelser

Landsskatteretten slog i efteråret 2020 fast, at kommuner og kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke skal lægge moms på regningen for afhentning af affald. Skattestyrelsens vejledning om praksisændring er endnu ikke modtaget.

Vi vil informere yderligere på kommunens hjemmeside, når vi ved, hvad det betyder for 2. rate af ejendomsskatten for 2022. Læs mere om moms på renovationsydelser under Regler og gebyrer.

 

Opdateret 3. maj 2022