Farligt affald

Ordningen for afhentning af farligt affald

Noget af vores affald indeholder stoffer, som selv i små mængder kan gøre skade på mennesker og miljø. Noget af dette affald indeholder også værdifulde ressourcer, som skal genanvendes. Det skal indsamles og behandles på den rigtige måde. Derfor har vi lavet en ordning for afhentning af farligt affald for beboere i haveboliger, boligforeninger, ejerforeninger og lignende.

I Hvidovre Kommune har vi flg. ordninger for farligt affald:

 • Villaboliger: Rød miljøboks
 • Mindre etageejendomme (færre end 25 boliger): op til 4 røde miljøbokse
 • Mellem størrelse etageejendomme (mellem 26-100 boliger): op til 4 røde miljøbokse eller et miljøskab
 • Store etageejendomme (over 100 boliger): miljøskab
 • Kommunale institutioner: Miljøbokse eller miljøskab

Læs om de forskellige ordninger forneden. 

Luk alle
Åbn alle

Hvad tilbyder kommunen?

En rød miljøboks.

Hvem kan benytte denne affaldsordning?

Beboere i villaer, rækkehuse og tilsvarende boliger med egne affaldsbeholdere får en rød miljøboks til farligt affald. 

Ordningen for farligt affald er obligatorisk.

Hvilken type affald kan afleveres via denne affaldsordning?

 • Farligt affald
 • Lyspærer
 • Batterier
 • Småt elektronik*

*Læs mere om hvad der må komme i den røde miljøboks længere nede på siden under 'Sorteringsvejledning til den røde miljøboks'.

Hvordan afhentes det farlige affald?

Det farlige affald bliver afhentet 4 gange om året sammen med storskraldet. Skraldemanden tager den fyldte boks med og sætter en ny, tom miljøboks. Miljøboksen stilles frem på tømmedagen.

Mindre ejendomme defineres her som etageboliger med højst 25 boliger. Ordningen for mindre etageejendomme er tiltænkt mindre etageejendomme uden en egentlig vicevært.

Hvad tilbyder kommunen?

Etageejendomme kan have løsninger med miljøbokse eller miljøskabe til farligt affald. Det er ejendommens affaldsansvarlige, der bestiller afhentning af miljøboksen. Hvilken løsning til farligt affald man har vil afhænge af størrelsen på etageejendommen.

Ordningen fungere sådan, at ejendommen får materiel til farligt affald. Dette materiel placeres på et fælles areal og benyttes løbende af alle ejendommens beboere i fællesskab. 

Der kan leveres op til 4 røde miljøbokse til jeres kemikalier. Ved etageejendomme mellem 10-25 boliger, er der også mulighed for at få et mindre miljøskab, der kan indeholde 4 miljøbokse.

Størrelse på etageejendommen Beholdere til farligt affald
Færre end 10 boliger Op til 4 røde miljøbokse
10-25 boliger  4 røde miljøbokse eller et lille miljøskab med plads til 4 miljøbokse.


Hvem kan benytte denne affaldsordning?

Ordningen er fortrinsvis til små ejendomme med under 25 boligenheder. Ejendomme med under 25 boligenheder som ønsker et skab til farligt affald, kan kontakte Hvidovre Kommune for at få en vurdering af, om det kan lade sig gøre. Det er Hvidovre Kommune, der beslutter, hvilken løsning en ejendom skal tilsluttes.

Ordningen for farligt affald er obligatorisk.

Hvilken type affald kan afleveres via denne affaldsordning?

 • Farligt affald
 • Lyspærer
 • Batterier
 • Småt elektronik*

*Læs mere om hvad der må komme i den røde miljøboks længere nede på siden under 'Sorteringsvejledning til den røde miljøboks'.

Hvordan afhentes det farlige affald?

Når de røde miljøbokse er ved at være fyldt op, skal ejendommen anmode om afhentning af det farligt affald på kommunens hjemmeside. Kommunens renovatør vil da hente samt ombytte de fyldte røde miljøbokse til kemikalier med nogle nye tomme kasser.

Der kan kun bestilles afhentning af kasserne når alle kasser er fyldte. Dette vil sige, har man 4 miljøbokse, skal alle 4 være fyldte, før der bestilles en afhentning. Dette er for at undgå at vores biler kører mere end nødvendigt. Der skal navn og adresse på kasserne når de afhentes.

Der hentes farligt affald hver 1. onsdag i måneden på bestilling. Der skal bestilles 2 hverdage inden.

Etageejendomme af mellemstørrelse defineres her som etageboliger med mellem 26-100 boliger. 

Hvad tilbyder kommunen?

Etageejendomme kan have løsningen med de røde miljøbokse eller miljøskabe til farligt affald. Hvilken løsning til farligt affald man kan få vil afhænge af størrelsen på etageejendommen og mulighederne for opbevaring.

Ordningen fungere sådan, at ejendommen får materiel til farligt affald. Dette materiel placeres på et fælles areal og benyttes løbende af alle ejendommens beboere i fællesskab. 

Der kan leveres op til 4 røde miljøbokse til jeres kemikalier eller alternativt et miljøskab. 


Hvem kan benytte denne affaldsordning?

Ordningen er fortrinsvis til etageejendomme med mellem 26-100 boligenheder. Kontakt Hvidovre Kommune for at få en vurdering af, hvilken løsning egner sig bedst til jeres etageejendom. Det er Hvidovre Kommune, der beslutter, hvilken løsning en ejendom skal tilsluttes.

Ordningen for farligt affald er obligatorisk.

Hvilken type affald kan afleveres via denne affaldsordning?

 • Farligt affald
 • Lyspærer
 • Batterier (gælder kun rød miljøkasse)
 • Småt elektronik (gælder kun rød miljøkasse)

Hvordan afhentes det farlige affald i rød miljøkasse?

Når de røde miljøbokse er ved at være fyldt op, skal ejendommen anmode om afhentning af det farligt affald på kommunens hjemmeside. Kommunens renovatør vil da hente samt ombytte de fyldte røde miljøbokse til kemikalier med nogle nye tomme kasser.

Der kan kun bestilles afhentning af kasserne når alle kasser er fyldte. Dette vil sige, har man 4 miljøbokse, skal alle 4 være fyldte, før der bestilles en afhentning. Dette er for at undgå at vores biler kører mere end nødvendigt. Der skal navn og adresse på kasserne når de afhentes.

Der hentes farligt affald hver 1. onsdag i måneden på bestilling. Der skal bestilles 2 hverdage inden.


Hvordan afhentes det farlige affald i miljøskab?

Viceværten/den affaldsansvarlige bestiller afhentning via Renoweb. 

Hvad tilbyder kommunen?

Etageejendomme kan efter nærmere aftale med Hvidovre Kommune få afhentet større mængder af farligt affald.

Hvem kan benytte denne affaldsordning?

Ordningen er fortrinsvis til store ejendomme med over 100 boligenheder hvor der er fælles opsamlingsplads. Ejendomme med over 100 boligenheder som ønsker et skab til farligt affald, kan kontakte Hvidovre Kommune for at få en vurdering størrelse af miljøskab. Det er Hvidovre Kommune, der beslutter, hvilken løsning en ejendom kan tilsluttes. Ordningen kræver et viceværtkursus i farligt affald.

Ordningen for farligt affald er obligatorisk.

Hvilken type affald kan afleveres via denne affaldsordning?

 • Farligt affald
 • Lyspærer

Det sørger Hvidovre Kommune for

 • At levere et miljøskab.
 • At aftale miljøskabets placering med grundejer/vicevært/ affaldsansvarlige, så adgangsforholdene er bedst mulige for indsamleren og er til mindst mulig gene for beboerne.
 • At introducere den affaldsansvarlige i håndtering af farligt affald.

Det skal grundejerne/beboerne sørge for

 • At der udpeges en affaldsansvarlig for ordningen på ejendommen fx viceværten.
 • At sikre, at den affaldsansvarlige modtager introduktionen til ordningen*.
 • At den affaldsansvarlige bestiller afhentning af det farlige affald.
 • At farligt affald ikke henstilles, så det står tilgængeligt for børn og uvedkomne.
 • At der ikke står farligt affald foran eller ovenpå miljøskabet ved tømning.
 • At stille det farlige affald ind i skabet og lukke og låse skabet med efter sig.
 • At affaldet afleveres i original emballage eller tilsvarende egnet emballage, fx et syltetøjsglas.
 • At emballagen mærkes, hvis affaldet ikke afleveres i original emballage, så indholdet nemt kan identificeres.
 • At sikre, at kemikalier ikke blandes sammen. Sjatter må aldrig hældes sammen.
 • At affaldet stilles oprejst og at emballagen er tæt.
 • At det farlige affald tages med hjem igen, hvis der ikke er plads i miljøskabet, eller aflevere det på en genbrugsstation.
 • At sikre fri adgang til miljøskabet, så renovatør uhindret kan tømme skabet.
 • At den affaldsansvarlige informerer beboerne om, hvordan miljøskabet benyttes i ejendommen.
 • At der ikke opbevares mere end i alt 25 liter brandfarlig væske i miljøskabet/rummet. Bestilling af afhentning skal tilpasses, så dette overholdes.
 • At renholde miljøskabet og tilhørende kasser.
 • At miljøskabet kun benyttes til farligt affald.

*Introduktion vil være i form af et kursus som selv betales af ejendommen. Introduktionen foretages af SMOKA, der er modtagere af farligt affald.

Bemærkninger

 • Medicinrester og kanyler kan ikke afleveres i ordningen. De skal afleveres på apotekerne.
 • Batterier bedes afleveret i ejendommens batteribeholder, som findes i de fleste ejendomme.
 • Bilbatterier skal afleveres på genbrugsstationen.

Hvordan afhentes det farlige affald?

Viceværten/den affaldsansvarlige bestiller afhentning via Renoweb.

Kommunale institutioner kan mod et årligt gebyr tilmelde sig afhentning af farligt affald. Konktakt kommunen for en vurdering af mulighederne.

Når de røde miljøbokse er ved at være fyldt op, kan der bestilles afhentning af det farligt affald på kommunens hjemmeside. Kommunens renovatør vil da hente samt ombytte de fyldte røde miljøbokse til kemikalier med nogle nye tomme kasser.

Der kan kun bestilles afhentning af kasserne når alle kasser er fyldte. Dette vil sige, har man 4 miljøbokse, skal alle 4 være fyldte, før der bestilles en afhentning. Dette er for at undgå at vores biler kører mere end nødvendigt. Der skal navn og adresse på kasserne når de afhentes.

Der hentes farligt affald hver 1. onsdag i måneden på bestilling. Skal bestilles 2 hverdage inden.

Afhentning af miljøboks

 • Udfyld navn og adresse. Boksen hentes ikke hvis der ikke som minimum står adresse på.
 • Fold posen omkring affaldet og luk kassen omhyggeligt, så børn ikke kan komme til affaldet.
 • Aflevér miljøboksen i skel inden kl. 06.00 på afhentningsdagen for storskrald. Se, hvornår vi henter storskrald på hvidovre.dk/affald eller på app’en Affaldsportalen.

Pak miljøboksen rigtigt

Vær omhyggelig, når du pakker miljøboksen. Hvis ikke du pakker den rigtigt, kan det være farligt at transportere og håndtere dit farlige affald.

 • Pak affaldet i originalemballage eller alternativt fryseposer. Kom væsker i syltetøjsglas, så de ikke løber ud, og efterfølgende kan håndteres forsvarligt. Sæt mærkater på, som beskriver indholdet.
 • Skru låget på beholdere godt fast, og stil dem oprejst, så indholdet ikke løber ud.
 • Batterier og lyskilder skal pakkes ind i separate gennemsigtige poser nede i boksen.
 • Boksen må maks. veje 4 kg.

OBS: Der må ikke placeres farligt affald ved siden af boksen. Det der ikke kan være i boksen, skal man selv transportere til genbrugspladsen.

Sådan åbner du miljøboksen

Af sikkerhedsmæssige grunde kan miljøboksen være vanskelig at åbne. Pres på låget med begge håndflader og tag fat i den side, hvor du kan få fat i flapperne. Låget kan nu let vippes op.

Hvorfor skal der adresse på den røde miljøboks?

På låget af kassen sidder en hvid adresselabel, du som borger selv skal udfylde. Skraldemanden tager kun kassen med, hvis adressefeltet er udfyldt.

Beholderne til det farlige affald skal være sporbare, så ansvaret for indholdet i beholderne er entydigt. Det anbefales, at både navn og adresse skrives tydeligt på beholderen, men det er tilstrækkeligt, at der bare er en læsbar adresse på beholderen.

Hvis det farlige affald ikke er pakket forsvarligt ind, kan det blive decideret farlige for vores personale der håndterer det.

Ønsker du ikke at udfylde en adresselabel, er du velkommen til selv at aflevere dit miljøfarlige affald på genbrugspladsen.

Vi vil gerne understrege, at vores personale er uddannet til at håndtere miljøfarligt affald.

Vi opfylder alle krav til persondataforordningen og vi behandler naturligvis alle oplysninger fortroligt.

Du kan derfor være ganske tryg ved fortsat at aflevere den røde miljøkasse til storskraldsindsamlingen – også selv om din adresse står derpå. Vi fjerner adresselabelen igen, når vi har tjekket at indholdet er pakket iht. vores vejledninger.

Er der uoverensstemmelser, kontakter vi dig og vejleder pr. brev eller telefon.

Ja tak - det er farligt affald!

 • Batterier
 • Småt elektronik, fx mobiltelefon
 • Småt legetøj, kort og sko med musik, batterier og lys i
 • El- og energisparepærer
 • Gifte mod skadedyr eller planter, gødning
 • Kemikalie- og olierester (også tom emballage)
 • Malingrester
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Termometre
 • Trykflasker
 • Tomme flasker med håndsprit*

*Håndsprit er lavet af alkohol med en høj alkoholprocent og derfor er den brandfarligt. Hvis man skyller emballagen, kan emballagen stadig være brandfarlig pga. små rester der bliver siddende, og derudover, forurener man miljøet ved at hælde brandfarlig væske i afløbet. Tomme håndspritflasker må derfor hverken smides i restbeholderen eller i beholderen til plastik.

Nej tak - Det er IKKE farligt affald!

 • Kanyler (skal afleveres på apoteket)
 • Selvantændelige klude og væsker (gennemvæd dem med vand, og læg dem i et glas med tætsluttende låg, før du afleverer dem på genbrugspladsen)
 • Fyrværkeri og sprængstof (almindeligt fyrværkeri skal afleveres på genbrugspladsen.
 • Ved ulovligt fyrværkeri - kontakt politiet

 

Farligt affald er ofte mærket med faresymboler. Her kan du se, hvor affald med forskellige faresymboler skal afleveres.

På genbrugspladserne kan du aflevere batterier, elsparepærer, lysstofrør og farligt affald, dog ikke medicinrester og kanyler. På Genbrugspladsen må du højst aflevere 25 kg eller 25 liter farligt affald pr. dag.

Medicinrester og kanyler skal afleveres på apotekerne, som også tager imod kviksølvtermometre.

Ubrugt fyrværkeri skal afleveres som ’Farligt affald’ på genbrugspladsen, hvis du ikke vil have det liggende til næste år. Det må du godt - men husk at opbevare det sikkert. 

Brugt fyrværkeri skal i restaffald.

Maling- og terpentinrester kan afleveres hos flg. farvehandlere:

 • Flügger Farver på Hvidovrevej 94
 • Køgevejens Farvehandel på Gammel Køge Landevej 270

Hvad sker der med dit farlige affald?

Dit ’farlige affald’ kan være mange forskellige ting. Ens for denne type affald er, at det indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt. Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Noget farligt affald brændes, fx i affaldsforbrændings anlæg, som er godkendt til at forbrænde farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk og endelig deponeres nogle typer af farligt affald.

Få information og gode råd om genanvendelse af batterier: