Bygge- og anlægsopgaver

I Hvidovre Kommune går vi ind for størst mulig åbenhed om, hvordan vi anvender de midler, der er til rådighed.

Ved valg af entreprenør følger kommunen Tilbudsloven og EU-udbudsdirektiv, men udbuddene vil vi forsøge at tilrettelægge, så det er muligt også for mindre firmaer at være med enten i direkte bud eller som led i en fagentreprise.

Det skal bemærkes, at indsendelse af et interesseskema ikke er det samme som en garanti for at blive indbudt til opgaver, ligesom der ikke er garanti for at få tildelt opgaver. Her følges gældende love, regler og vejledning og det hensyn, at vi kan forvalte kommunens midler bedst muligt.

Det er kommunen, der i sidste ende afgør, hvem der skal have opgaven. 

Vi opfordrer jer til at sende et interesseskema, hvis I er interesseret i at medvirke i de kommunale udbud. Hvis I ikke længere er interesseret i at give bud på kommunens opgaver, bedes I give besked om det.