Medlemmer af Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025

Luk alle
Åbn alle

Billede af borgmester Anders Wolf Andresen iført borgmesterkæde

(Barselsorlov i perioden 3.10.2023-01.01.2024)

Giesegårdsvej 12

Mobiltelefon: 5192 5728

E-mail: uaw@hvidovre.dk

Formand for Økonomiudvalget

Formand for Bevillingsnævnet

Medlem af Hovedstadens Beredskabskommission

Medlem af bestyrelsen for BIOFOS HOLDING A/S

Medlem af KL's repræsentantskab

Medlem af Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi

Medlem af Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Formand for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Formand for Bedømmelseskomitéen for uddeling af Hvidovre Kommunes Handicappris

Formand for Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris

Formand for Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Miljøpris

Formand for Præmieringsudvalget

Formand for Bedømmelsesudvalget for uddeling af Integrationsprisen

Formand for Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Formand for Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023

 • Borgmestervederlag: 1.142.615 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af 1. viceborgmester Søren Trebbien

(Fungerende borgmester i perioden 3.10.2023-01.01.2024)

Mobiltelefon: 2970 1229 

Vedbyholm 93

E-mail: rsw@hvidovre.dk

Næstformand for Økonomiudvalget

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget

Medlem af By- og Planudvalget

Stedfortræder i Hovedstadens Beredskabskommission

Stedfortræder i KL’s repræsentantskab

Stedfortræder i Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi

Stedfortræder i Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Stedfortræder i Hvidovre Handicapråd

Stedfortræder i bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole

Næstformand for Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Næstformand for Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Medlem af Almenboligudvalg Hvidovre

Medlem af bestyrelsen for Avedøre Fjernvarme

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • viceborgmestervederlag: 97.122 kr.
 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr. 
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • Fra Avedøre Fjernvarme: 11.340 kr.

Billede af 2. viceborgmester Helle M. Adelborg

Mobiltelefon: 6191 6969 

E-mail: hma@hvidovre.dk

Medlem af Økonomiudvalget

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget

Medlem af Bevillingsnævnet

Medlem af Hovedstadens Beredskabskommission

Stedfortræder i bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Medlem af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Medlem af Præmieringsudvalget

Medlem af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Medlem af Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Stedfortræder i bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Kenneth F. Christensen

Karetmagerporten 19

Telefon: 4075 4474 

E-mail: cis@hvidovre.dk

Medlem af Økonomiudvalget

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

Medlem af Bevillingsnævnet

Stedfortræder i Hovedstadens Beredskabskommission

Stedfortræder i Hvidovre Handicapråd

Stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Medlem af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Medlem af Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Medlem af Almenboligudvalg Hvidovre

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Yasir Iqbal

Mobiltelefon: 5158 7864

E-mail: yiq@hvidovre.dk

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Formand for Børn og unge-udvalget

Stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget

Stedfortræder i Integrationsrådet

Medlem af bestyrelsen for Cirkusmuseet

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 228.523 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Lars Gundelack Jensen

Birke Alle 8

Telefon: 2840 8403

Mobiltelefon: 4173 8470

E-mail: lqj@hvidovre.dk

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget

Medlem af By- og Planudvalget

Stedfortræder i Hvidovre Handicapråd

Medlem af bestyrelsen for Søvangsgården

Medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Stedfortræder i Børn- og unge-udvalget

Medlem af Almenboligudvalg Hvidovre

Vederlag 

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af Amanda Irina Larsen

Mobiltelefon: 61903502

E-mail: bnk@hvidovre.dk

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Medlem af Hvidovre Handicapråd- og Psykiatrirådet.

Medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Handicappris.

Medlem af bestyrelsen for Frivilligcenter Hvidovre.

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Anders Liltorp

Mobiltelefon: 5077 5070

E-mail: aql@hvidovre.dk

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Medlem af By- og Planudvalget

Delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter

Medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA

Medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Miljøpris

Medlem af Hvidovre Kunstråd

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • Fra Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA: 64.361,01 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2023 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • Fra Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA: 125.000 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Idris Yorulmaz

Mobiltelefon: 6197 1606

E-mail: qiy@hvidovre.dk

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

Medlem af Integrationsrådet

Medlem af Hvidovre Handicapråd- og Psykiatrirådet

Medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Integrationsprisen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Kenneth Bak

Mobiltelefon: 9351 6167

E-mail: qkg@hvidovre.dk

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Medlem af Integrationsrådet

Formand for bestyrelsen for Cirkusmuseet

Suppleant i bestyrelsen for Hvidovre Musikskole

Medlem af bestyrelsen for Søvangsgården

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 228.523 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Silas Fisker

Mobiltelefon: 6070 7415

E-mail: qsy@hvidovre.dk

Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Medlem af Hvidovre Kunstråd

Medlem af Hvidovre Handicapråd- og Psykiatrirådet

Medlem af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Medlem af Bedømmelseskomitéen for uddeling af Hvidovre Kommunes handicappris

Medlem af Almenboligudvalg Hvidovre

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. April 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 228.523 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Tina Cartey Hansen

Mobiltelefon: 9351 3476

E-mail: tcg@hvidovre.dk

Næstformand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget

Medlem af bestyrelsen for I/S Amager Ressource Center

Delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressource Center

Medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA

Medlem af bestyrelsen for Strandparken I/S

Stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Medlem af repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia

Repræsentant i Energifællesskabet Avedøre A.M.B.A.

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. April 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • Fra Amager Ressource Center: 24.744 kr.
 • Fra Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA: 25.044 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Sara Benzon

Mobiltelefon: 5084 4003

E-mail: cft@hvidovre.dk

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget

Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget

Medlem af bestyrelsen for Cirkusmuseet

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole

Stedfortræder for borgmesteren i Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Stedfortræder for borgmesteren i Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 228.523 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Marie-Louise Jørgensen

Mobiltelefon: 4186 6824

E-mail: fdr@hvidovre.dk

Næstformand for Ældre- og Sundhedsudvalget

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget

Stedfortræder i Integrationsrådet

Stedfortræder i Hvidovre Handicapråd

Stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Bent Roldgaard

Mobiltelefon: 

E-mail: bfw@hvidovre.dk

Næstformand for By- og Planudvalget

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Medlem af repræsentantskabet for FD Hvidovre AMBA

Stedfortræder i bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter

Delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter

Stedfortræder i bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Stedfortræder i bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A.

Stedfortræder i bestyrelsen for Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA

Stedfortræder i bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Mobiltelefon: 2463 0034

E-mail: xzz@hvidovre.dk 

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Arne Bech

Søbyvej 7

Mobiltelefon: 4082 5908

E-mail: arb@hvidovre.dk

Medlem af Økonomiudvalget

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget

Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 228.523 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Kristina E. Young

Foto må ikke anvendes uden tilladelse.

Brobyvej 78 

Telefon: 2871 2813

E-mail: kyo@hvidovre.dk

Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Medlem af By- og Planudvalget

Medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Miljøpris

Medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Stedfortræder i bestyrelsen for Strandparken I/S

Medlem af Hvidovre Handicapråd- og Psykiatrirådet

Medlem af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 228.523 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Martin Amby

Mobiltelefon: 9351 6168

E-mail: rnk@hvidovre.dk

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget

Medlem af bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Stedfortræder i Hvidovre Handicapråd

Stedfortræder i Energifællesskabet Avedøre A.M.B.A.

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Mikkel Dencker

Mobiltelefon: 4076 6133 

E-mail: msd@hvidovre.dk

Medlem af Økonomiudvalget

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget

Medlem af By- og Planudvalget

Medlem af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 52.083 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Munch

Mobiltelefon: 5084 4004

E-mail: cxm@hvidovre.dk

Medlem af Økonomiudvalget

Formand for By- og Planudvalget

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Medlem af Bevillingsnævnet

Stedfortræder i Børn og unge-udvalget

Medlem af bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S

Medlem af bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S

Stedfortræder i Integrationsrådet

Medlem af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Medlem af Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 228.523 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • Fra HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S (i alt, samlet): 125.000 kr.

Billede af kommunalbestyrelsesmedlem Karin Kofod

Mobiltelefon: 9351 6217

E-mail: qkf@hvidovre.dk

Næstformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget

Næstformand for Børn og unge-udvalget

Medlem af Bevillingsnævnet

Stedfortræder i bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Stedfortræder i bestyrelsen for Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA

Medlem af Integrationsrådet

Medlem af Hvidovre Handicapråd- og Psykiatrirådet

Stedfortræder i repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Musikskole

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2023:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 104.053 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 45.704 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2022 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Yderligere om vederlag

Der ydes desuden telefongodtgørelse på 120 kr. eller fri telefon (indenfor nærmere rammer) til menige medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Der kan ydes et tillægsvederlag på 1.284 kr. til menige medlemmer af kommunalbestyrelsen, der har et eller flere børn under ti år boende i hjemmet.