Medlemmer af kommunalbestyrelse og politiske udvalg 2022-2025

Der er 21 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vælges for fireårige perioder. Seneste valgperiode for Kommunalbestyrelsen startede den 1. januar 2022.