Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg

Luk alle
Åbn alle

Billede af Hvidovre Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2022 til og med 31. december 2025

Bagest fra venstre: Mikkel Dencker (O), Yasir Iqbal (A), Lars Gundelack Jensen (A), Idris Yorulmaz (A), Kenneth Bak (C), Sara Benzon (F), Marie-Louise Jørgensen (F), Søren Friis Trebbien (C), Arne Bech (H), Martin Amby (D), Bent Roldgaard (F), Anders Liltorp (A) og Kenneth F. Christensen (A).

Forrest fra venstre: Maria Durhuus (A), Helle M. Adelborg (A), Kristina E. Young (H), Anders Wolf Andresen (F), Tina Cartey Hansen (C), Charlotte Munch (Æ), Silas Fisker (C) og Karin Kofod (Ø).

Anders Wolf Andresen (F), formand

Søren Friis Trebbien (C), næstformand

Charlotte Munch (Æ)

Arne Bech (H)

Mikkel Dencker (O)

Helle M. Adelborg (A)

Kenneth F. Christensen (A)

Kristina E. Young (H), formand

Tina Cartey Hansen (C), næstformand

Bent Roldgaard (F)

Søren Friis Trebbien (C)

Anders Liltorp (A)

Kenneth F. Christensen (A)

Martin Amby (D)

 

Arne Bech (H), formand

Marie-Louise Jørgensen (F), næstformand

Karin Kofod (Ø)

Kenneth Bak (C)

Lars Gundelack Jensen (A)

Maria Durhuus (A)

Mikkel Dencker (O)

Silas Fisker (C), formand

Karin Kofod (Ø), næstformand

Marie-Louise Jørgensen (F)

Maria Durhuus (A)

Idris Yorulmaz (A)

Sara Benzon (F), formand

Silas Fisker (C), næstformand

Søren Friis Trebbien (C)

Tina Cartey Hansen (C)

Kenneth F. Christensen (A)

Helle M. Adelborg (A)

Idris Yorulmaz (A)

 

Kenneth Bak (C), formand

Sara Benzon (F), næstformand

Charlotte Munch (Æ)

Maria Durhuus (A)

Yasir Iqbal (A)

Charlotte Munch (Æ), formand

Bent Roldgaard (F), næstformand

Kristina E. Young (H)

Søren Friis Trebbien (C)

Anders Liltorp (A)

Lars Gundelack Jensen (A)

Mikkel Dencker (O)

 

Kontakt din udvalgsformand

Som borger eller virksomhed i Hvidovre Kommune har du altid mulighed for at kontakte formændene for de politiske udvalg.

Her kan du se, hvem der er formand for udvalgene samt deres kontaktinfo:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: Kristina E. Young (H), kyo@hvidovre.dk
Ældre- og Sundhedsudvalget: Arne Bech (H), arb@hvidovre.dk
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Silas Fisker (C), qsy@hvidovre.dk
Børne- og Uddannelsesudvalget: Sara Benzon (F), cft@hvidovre.dk
Kultur- og Fritidsudvalget: Kenneth Bak (C), qkg@hvidovre.dk
By- og Planudvalget: Charlotte Munch (Æ), cxm@hvidovre.dk


Mød en udvalgsformand

Nogle udvalgsformænd holder også løbende dialogmøder, hvor du som borger kan booke et møde.
Nedenfor kan du se, hvilke formænd du kan møde på udvalgte datoer i 2022.
Under hvert udvalg kan du se, hvordan du får en aftale i stand.


Kultur- og Fritidsudvalget – Kenneth Bak
Torsdag den 8. september kl. 16-18
Torsdag den 13. oktober kl. 16-18
Torsdag den 10. november kl. 16-18
Torsdag den 8. december kl. 16-18

Der vil som udgangspunkt blive afsat 30 min. til hvert dialogmøde. Kontakt center for Kultur og Fritid via kof@hvidovre.dk, hvis du/I ønsker at snakke med Kenneth. Oplys ønsket dato og tidspunkt samt hvad du/I ønsker at drøfte på mødet. Møder bookes efter først til mølle-princippet.


By- og Planudvalget – Charlotte Munch
Torsdag den 1. september kl. 15-16.30
Onsdag den 27. september kl. 15.30-17.00
Onsdag den 26. oktober kl. 15-16.30
Torsdag den 1. december kl. 15-16.30

Træffetiden foregår på rådhuset, Hvidovrevej 278, og kræver forudgående aftale. Skriv en mail til Charlotte på: cxm@hvidovre.dk