Kontakt din udvalgsformænd - oversigt over træffetider

Luk alle
Åbn alle

Kontakt din udvalgsformand

Som borger eller virksomhed i Hvidovre Kommune har du altid mulighed for at kontakte formændene for de politiske udvalg.

Her kan du se, hvem der er formand for udvalgene samt deres kontaktinfo:


Mød en udvalgsformand

Nogle udvalgsformænd holder også løbende dialogmøder, hvor du som borger kan booke et møde.
Nedenfor kan du se, hvilke formænd du kan møde på udvalgte datoer i 2023.
Under hvert udvalg kan du se, hvordan du får en aftale i stand.

Kultur- og Fritidsudvalget – Kenneth Bak

  • Torsdag den 29. februar kl. 16 - 18.00
  • Torsdag den 14. marts kl. 16 - 18.00
  • Torsdag den 18. april kl. 16 - 18.00
  • Torsdag den 16. maj kl. 16 - 18.00
  • Torsdag den 20. juni kl. 16 - 18.00

Der vil som udgangspunkt blive afsat 30 min. til hvert dialogmøde. Kontakt center for Kultur og Fritid via kof@hvidovre.dk, hvis du/I ønsker at snakke med Kenneth. Oplys ønsket dato og tidspunkt, samt hvad du/I ønsker at drøfte på mødet. Møder bookes efter først til mølle-princippet.


By- og Planudvalget – Charlotte Munch

  • Mandag den 26. februar kl. 15 - 16.00
  • Mandag den 29. april 14.30 - 16.00

Træffetiden foregår på rådhuset, Hvidovrevej 278, og kræver forudgående aftale. Skriv en mail til Charlotte på: cxm@hvidovre.dk


Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - Kristina E. Young

  • Mandag den 8. april kl. 15.30 - 17.00
  • Mandag den 24. juni kl. 15.00 - 16.30

Træffetiden foregår på rådhuset, Hvidovrevej 278, og kræver forudgående aftale. Skriv en mail til Kristina på: kyo@hvidovre.dk