Kontakt din udvalgsformænd - oversigt over træffetider

Luk alle
Åbn alle

Kontakt din udvalgsformand

Som borger eller virksomhed i Hvidovre Kommune har du altid mulighed for at kontakte formændene for de politiske udvalg.

Her kan du se, hvem der er formand for udvalgene samt deres kontaktinfo:


Mød en udvalgsformand

Nogle udvalgsformænd holder også løbende dialogmøder, hvor du som borger kan booke et møde.
Nedenfor kan du se, hvilke formænd du kan møde på udvalgte datoer i 2023.
Under hvert udvalg kan du se, hvordan du får en aftale i stand.


Kultur- og Fritidsudvalget – Kenneth Bak

 • Torsdag den 7. september kl. 16.30-18
 • Torsdag den 5. oktober kl. 16-18
 • Torsdag den 9. november kl. 16-18
 • Torsdag den 7. december kl. 16-18

Der vil som udgangspunkt blive afsat 30 min. til hvert dialogmøde. Kontakt center for Kultur og Fritid via kof@hvidovre.dk, hvis du/I ønsker at snakke med Kenneth. Oplys ønsket dato og tidspunkt, samt hvad du/I ønsker at drøfte på mødet. Møder bookes efter først til mølle-princippet.

By- og Planudvalget – Charlotte Munch

 • Mandag den 20. marts kl. 10.00 – 11.30
 • Mandag den 15. maj kl. 10.00 – 11.30
 • Mandag den 12. juni kl. 15.30 – 16.00
 • Mandag den 28. august kl. 15.00 - 16.30
 • Mandag den 11. september kl. 15.00 - 16.00
 • Mandag den 23. oktober kl. 15.00 - 16.30
 • Mandag den 20. november kl. 15 - 16.30

Træffetiden foregår på rådhuset, Hvidovrevej 278, og kræver forudgående aftale. Skriv en mail til Charlotte på: cxm@hvidovre.dk