Byggeaffald

Luk alle
Åbn alle

Når du står over for et renoverings- eller nedrivningsprojekt, er det altid dit ansvar som
bygherre, at byggeaffaldet bliver håndteret korrekt. For at gør det så let som muligt for dig har Hvidovre Kommune en pjece, der hjælper dig til at huske alle lovpligtige krav. Du kan finde et link til pjecen øverst på denne side i en blå boks.

Du kan også på hjemmesiden www.mitbyggeaffald.dk få et overblik over, hvordan du søger tilladelse og håndterer dit byggeaffald, når du skal rive ned eller foretage en større ombygning. Du finder eksempler og guides til anmeldelse af affaldet, miljørapporter mv.

Hjemmesiden kan både bruges på computeren eller hentes som app til mobilen.

Hvis du ønsker at hente appen på din mobil, kan du følge de fire steps nedenfor:

  1. Gå ind på www.mitbyggeaffald.dk i din browser på mobilen.
  2. Efter et par sekunder kommer en lyserød bjælke frem øverst på skærmen, hvor du kan trykke på ”Install”.
  3. Derefter klikker du på det lille ikon i midten nederst på din mobil for at downloade appen til din telefon. Der er en lille pil, der peger ned mod, hvor du skal klikke.
  4. Scroll ned til et + og vælg ”Føj til hjemmeskærm”, for at gemme appen på din hjemmeskærm på mobilen. 

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen senest to uger før byggearbejdet påbegyndes, hvis der er mere end ét ton affald.

Ved renoverings- og nedrivningsarbejder er det vigtigt at være særlig opmærksom på bygningsmaterialer, der kan indeholde f.eks. PCB, tungmetaller og asbest, idet disse stoffer i visse koncentrationer er farligt affald eller miljøskadeligt affald og dermed skal håndteres efter særlige regler.

Byggeaffald skal derfor screenes for farlige og problematiske stoffer inden et nedrivnings- eller renoveringsarbejde anmeldes og kan påbegynde. 

Det kan anbefales at kontakte en sagkyndig på området.

Du kan finde anmeldelsesskemaet øverst på denne side i en blå boks.

Det er bygherren, der har ansvaret for, at byggeaffald kildesorteres på stedet, og som har ansvaret for, at affaldet bortskaffes efter reglerne.

Målet er at genbruge affaldet samt nedbringe mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes, og mindske forbruget af nye ressourcer. Ved håndtering af bygge- og anlægsaffald skal der ske en udsortering af genanvendelige materialer. Det er ikke tilladt at sammenblande genanvendeligt affald med forbrændingsegnet affald og affald til deponering. Bygge- og anlægsaffald må ikke genbruges, hvis det ikke er sorteret, eller materialerne er forurenede.

Bygherren kan enten selv vælge, hvilket registreret genanvendelsesanlæg affaldet skal leveres til, eller overlade dette ansvar til en godkendt indsamlingsvirksomhed.

Du kan læse mere om hvordan du skal sortere dig byggeaffald i kommunens pjece "Skal du rive ned eller renovere" øverst på denne side i en blå boks. 

Malede og lakerede overflader skal analyseres for PCB og tungmetallerne, bly, cadmium, kobber, krom, nikkel, zink og kviksølv.

Tagpap og sokkel skal analyseres for Polyaromatiske Hydrocarboner (PAH).

Fliseklæb og ældre tagpap analyseres for asbest.

Termoruder fra før 1980, skal screenes, og ved tvivl om årstal, analyseres for PCB.

Elastiske fuger skal analyseres for PCB og klorparaffiner.

Du finder de grænseværdier, som Hvidovre Kommune anvender i filen nedenfor.

Kommunen vil ved tilsyn på byggepladsen anmode om dokumentation for overdragelse af ansvaret til indsamlervirksomhed, herunder dokumentation for, hvilke fraktioner der efterfølgende skal sorteres. Forefindes der ikke en sådan dokumentation, vil manglende kildesortering være i strid med reglerne i affaldsbekendtgørelsen.