Affald til forbrænding

Luk alle
Åbn alle

Ikke-genanvendeligt pap og papir, f.eks. voks- eller asfaltbehandlet papir, plast-coatede pap- og papirtyper samt tilsmudset pap og papir, inventar, fx. møbler og tæpper, der ikke kan genanvendes, linoleum, cementspånplader mv.

Du kan læse mere om modtagereglerne for småt forbrændingsegnet affald på Amager Ressourcecenters hjemmeside (nyt vindue)

Forbrændingsegnet affald må kun afbrændes på et miljøgodkendt anlæg.

I Hvidovre Kommune skal forbrændingsegnet affald bortskaffes til Amager Ressourcecenter.

For forbrændingsegnet affald skal der træffes aftale med en transportør eller indsamlingsvirksomhed, som efterfølgende skal aflevere affaldet på Amager Ressourcecenter.

Du kan finde en transportør eller indsamlingsvirksomhed i Det digitale Affaldsregister.