Klinisk risikoaffald

Luk alle
Åbn alle

Klinisk risikoaffald er affald, som ved direkte kontakt kan indebære smittefare. Smittefaren kan opstå, når det opbevares, transporteres eller bortskaffes.

Klinisk risikoaffald kommer typisk fra sygehuse, laboratorier, lægehuse, tatovører eller tandlægeklinikker.

Du kan se eksempler på klinisk risikoaffald i Regulativ for erhvervsaffald (nyt vindue).

Virksomheder, der har klinisk risikoaffald, skal anmelde affaldet til kommunen. Udfyld kommunens anmeldelsesskema for klinisk risikoaffald (pdf), og mail det til mf@hvidovre.dk

Virksomheder, der har klinisk risikoaffald, skal bruge kommunens affaldsordning.

Hvis I selv ønsker at bortskaffe jeres klinisk risikoaffald uden brug af den kommunale affaldsordning, så skal I søge om fritagelse fra den kommunale ordning, se anmeldelsesskema for fritagelse for benyttelsespligt for ikke genanvendeligt farligt affald (pdf).

Husk, at I skal håndtere klinisk risikoaffald, så det ikke sammenblandes med andet affald. Det skal opsamles ved produktionsstedet, og det skal være pakket i godkendte opbevaringsbeholdere.

Virksomheden skal selv indgå aftale med en transportør eller indsamlingsvirksomhed, som så efterfølgende skal aflevere affaldet på Amager Ressourcecenter. Den transportør eller indsamlingsvirksomhed, som I benytter, skal være registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister (nyt vindue)