Sortering af husholdningslignende erhvervsaffald

Anmeld afvigelser i forhold til affaldsordning for erhverv (nyt vindue)

Bestil ekstra tømning af beholder med restaffald (nyt vindue)

Køb en beholder til restaffald (nyt vindue)

 

Husholdningslignende erhvervsaffald er typisk affald fra kontorområder, kantiner mv. Altså affald der i sammensætning og mængder minder om affald fra husholdninger.

Det husholdningslignende affald er defineret i 10 typer: Pap, papir, plast, glas, metal, mad, rest, tekstil, farligt affald og mad- og drikkekartoner.

For at vi kan genanvende mest muligt af affaldet, er det vigtigt, at affaldet bliver sorteret rigtigt. Som udgangspunkt skal materialerne afleveres løst i affaldsbeholderne, og emballager i emballage skal undgås da dette ellers vil vanskeliggøre den videre sorteringsproces på sorteringsanlægget.

Luk alle
Åbn alle

Læs mere om sortering af de forskellige fraktioner under vores sorteringsguide:

Sådan sortere du dit affald