Erhvervsaffaldsgebyrer i Hvidovre

Find det hurtigt   

Hvidovre Kommunes gebyrer på renovationsområdet 2021 (pdf, nyt vindue).

Hvidovre Kommune opkræver erhvervsaffaldsgebyrer én gang om året. Det sker på baggrund af virksomhedernes oplysninger i CVR-registret. Det er derfor vigtigt, at din virksomheds oplysninger i registret til enhver tid er rigtige.

Læs om erhvervsaffaldsgebyrerne i Hvidovre Kommune

Luk alle
Åbn alle

Gebyret dækker tilmelding til dagrenovationsordningen.

Gebyret gælder alle virksomheder, der er tilmeldt kommunens ordning for afhentning af dagrenovation. Det er obligatorisk for virksomheder, der har dagrenovation og dagrenovationslignende affald, at være med i den kommunale ordning.

Gebyret dækker virksomhedens adgang til at aflevere affald på Amager Ressourcecenters genbrugspladser.

Din virksomhed skal kun betale gebyr, hvis du ønsker at benytte genbrugspladsen. Du skal tilmelde din virksomhed ordningen på Amager Ressourcecenters hjemmeside.

Gebyret dækker tømning af olieudskiller og gælder virksomheder, der er tilmeldt kommunens ordning for tømning af olieudskillere.

Kommunale virksomheder og institutioner kan tilmelde sig de kommunale ordninger for:

  • Genbrug (papir, plast, glas, metal og pap)
  • Storskrald
  • Haveaffald
  • Farligt affald

Det er obligatorisk for kommunale virksomheder og institutioner at være med i ordningerne for genbrug og dagrenovation. Øvrige affaldsordninger er frivillige at benytte.

Husk!

  • Du skal opdatere oplysningerne i CVR-registret, hvis din virksomhed flytter, skifter branche mv.