Regulativ og anmeldelsesskemaer

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Kommunes Regulativ for erhvervsaffald gælder for alt det ikke-genanvendelige affald fra erhverv.

I regulativet kan du læse om kommunens affaldsordninger, herunder hvordan du skal håndtere forskellige typer af affald, og hvad din virksomhed har af pligter og ansvar.

Hvidovre Kommune har affaldsordninger for:

  • Dagrenovationslignende affald fra erhverv
  • Genbrugspladser
  • Ikke-genanvendeligt farligt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Forbrændingsegnet affald
  • Deponeringsegnet affald
  • Kontrol med og tømning af olie- og benzinudskiller
  • Bygge- og anlægsaffald

I Affaldsbekendtgørelsen er der stillet krav om, at kommunernes erhvervsaffaldsregulativ skal udarbejdes efter en fastlagt standardskabelon, og at standardregulativerne skal offentliggøres i en national og offentlig tilgængelig regulativdatabase kaldet NSTAR på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det er derfor her, du kan finde regulativet.