Gode råd til at få mindre affald

Luk alle
Åbn alle

Vi smider mange ting ud som kan repareres, så check Reparationsguiden før I køber nyt. Det er også vigtigt at være opmærksom på produkters holdbarhed, og om de kan repareres.

Brugte møbler, computere, legetøj og lignende kan ofte bruges af andre, så aflever det til fx Folkekirkens Nødhjælp eller til Hvidovreforeningernes Genbrugshal i stedet for at smide det ud. Velholdte døre, vinduer, byggematerialer m.m. kan sælges til Genbyg.dk i stedet for at blive smidt ud.

Mindre affald betyder færre udgifter. Derfor opfordres I til at se på jeres produktion: Hvor kan I undgå spild, og hvordan kan råvarerne udnyttes bedre?

For eksempel findes Ressourcedating.dk (nyt vindue)Ressourcedating.dk (nyt vindue) skaber kontakt mellem virksomheder, som har produkter i overskud - og virksomheder som kan anvende disse restprodukter. Hjemmesiden er et tiltag, der skal medvirke til øget ressourceeffektivitet og øget genanvendelse. Det er gratis at anvende hjemmesiden - og den kan anvendes overalt i landet af virksomheder, forsyningsselskaber og offentlige myndigheder. Man kan få tilsendt en email, når der er nyt inden for en bestemt fraktion, som man har interesse i.

Ressourcedating.dk (nyt vindue) formidler alene kontakten mellem parterne og påtager sig intet ansvar for aftaler, som indgås. Det er ligeledes op til parterne selv at undersøge lovgivningen på området. Hvis du er i tvivl så kontakt din kommune og fortæl om dit projekt.

Undgå overflødig emballage. Køb ind i store beholdere i stedet for små. Overvej, om det er nødvendigt at pakke produkter ind i både pap og pose, og gør det nemt for kunden at komme af med emballagen. Måske kan I også overtale jeres egen leverandør til at bruge mindre emballage.

Undgå at bruge miljøskadelige stoffer og materialer, som kan skade både dig og miljøet, fordi det ender som farligt affald. Se fx hvordan mange byggematerialer kan udskiftes hos Branchearbejdsmiljørådet.