Personlige hjælpemidler

Ifølge Sundhedsloven §112 kan du søge om personlige hjælpemidler. For at kunne få bevilget personlige hjælpemidler, så skal du være udredt af en læge.

Ansøg om personlige og kropsbårne hjælpemidler