Luk alle
Åbn alle

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap eller funktionsnedsættelse kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Du har mulighed for frit at vælge en anden leverandør end dem som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med, du skal dog være opmærksom på at der kan komme en egenbetaling hvis den leverandør du vælger, er dyrere end den som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med.

Dog gælder der ikke frit valg af:

 • Genbrugshjælpemidler, hvis Hvidovre Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det du ønsker at købe
 • Hjælpemidler der skal bruges for at sikre hjælperes arbejdsmiljø, fx personlift

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg, skal du hurtigst muligt, efter du har modtaget din bevilling, gøre opmærksom på dette. Din sagsbehandler vejleder dig om, hvordan og på hvilke betingelser du kan foretage køb hos en anden leverandør, ligesom du bliver vejledt om hvordan faktureringen skal foregå.

Hvis du ønsker at bestille dine stomiprodukter hos en anden leverandør end den som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med, skal du bede din leverandør om et tilbud og sende det til os, herefter oplyser vi dig om, hvor meget du evt. selv skal betale.

Hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor et givent hjælpemiddel vil give en væsentlig daglig lettelse og/eller medvirke til, at du får eller fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet, så kan du få bevilget stomi. Du skal dog være udredt og færdigbehandlet af egen læge, speciallæge eller hospital. Der skal forelægge lægelig dokumentation, som beskriver varighed, diagnose og behov. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømt dvs. træning af bækkenbund, medicinsk behandling og livstilsændringer skal være afprøvet og effekten skal være kendt. Du skal have en varig lidelse efter at have fået en af følgende operationer:

 • Kolostomi, en åbning til tyktarmen
 • Ileostomi, en åbning til tyndtarmen
 • Urostomi, en urinafledning

Du kan ikke få bevilget følgende:

 • Hudservietter
 • Vatpinde
 • Barrierecreme og barrierefilm
 • Handsker
 • Vaskeklude
 • Affaldsposer
 • Gaze
 • Skylleærmer
 • Lugtfjerner
 • Forudklippede huller i stomiplade
 • Methylrosalin
 • Klæbefjernerservietter og spray

Der skal ansøges elektronisk. I forbindelse med ansøgningen vil der være en række spørgsmål som skal besvares. Der skal gives samtykke til, at kommunen må indhente lægeoplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen. Der kan være op til 4 ugers sagsbehandlingstid og indtil sagen er afgjort er der egenbetaling.

Alle kateterbevillinger bliver genvurderet en gang årligt.