Kompressionsstrømper

Luk alle
Åbn alle

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap eller funktionsnedsættelse kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Du har mulighed for frit at vælge en anden leverandør end dem som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med, du skal dog være opmærksom på at der kan komme en egenbetaling hvis den leverandør du vælger, er dyrere end den som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med.

Dog gælder der ikke frit valg af:

  • Genbrugshjælpemidler, hvis Hvidovre Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det du ønsker at købe
  • Hjælpemidler der skal bruges for at sikre hjælperes arbejdsmiljø, fx personlift

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg, skal du hurtigst muligt, efter du har modtaget din bevilling, gøre opmærksom på dette. Din sagsbehandler vejleder dig om, hvordan og på hvilke betingelser du kan foretage køb hos en anden leverandør, ligesom du bliver vejledt om hvordan faktureringen skal foregå.

Kompressionsstrømper er specielt konstruerede strømper med indstrikkede omspundne gummi eller elastan tråde, som gør strømpen højelastisk, både i bredden og længden. Strømpens tryk er størst ved anklen, og aftager kontinuerligt op ad benet efter særlige normer. Strømperne er opdelt i fire forskellige kompressionsstyrker og bør udvælges efter indikationer svarende til sygdomsbilledet.

Kompressionsstrømpen fremmer blodets tilbagestrømning til hjertet gennem sit cirkulære tryk og sin elasticitet. Venernes diameter mindskes og blodets hastighed øges hvilket hjælper muskelvenepumpen.

Kompressionsstrømper kan ved svære varige kredsløbslidelser ydes ved:

  • svære grader af åreknuder (varicer) som ikke svinder efter fornøden behandling
  • varige følger efter blodpropper i ben eller arme
  • varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling
  • kronisk ødem (væske) i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar
  • Kompressionsstrømper kan være med forskellig trykeffekt, afhængig af sygdommen

Der kan også ydes støtte til armkompressionsstrømper. Kompressionsstrømpen skal afhjælpe en svær varig kredsløbslidelse.

Der ydes ikke tilskud til støttestrømper og antiembolistrømper som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser samt mindre åreknuder under graviditet.

Når vi modtager ansøgning fra dig eller fra pårørende på dine vegne indhenter vi oplysninger fra din læge om dit behov for kompressionsstrømper.

Hvis du bevilges støtte til kompressionsstrømper, modtager du en skriftlig bevilling. Måltagningen til strømperne finder sted hos bandagisten som fremgår af bevillingen.

Sagsbehandlingsfristen 4 uger.