Luk alle
Åbn alle

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap eller funktionsnedsættelse kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Du har mulighed for frit at vælge en anden leverandør end dem som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med, du skal dog være opmærksom på at der kan komme en egenbetaling hvis den leverandør du vælger, er dyrere end den som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med.

Dog gælder der ikke frit valg af:

 • Genbrugshjælpemidler, hvis Hvidovre Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det du ønsker at købe
 • Hjælpemidler der skal bruges for at sikre hjælperes arbejdsmiljø, fx personlift

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg, skal du hurtigst muligt, efter du har modtaget din bevilling, gøre opmærksom på dette. Din sagsbehandler vejleder dig om, hvordan og på hvilke betingelser du kan foretage køb hos en anden leverandør, ligesom du bliver vejledt om hvordan faktureringen skal foregå.

Der er en række lægelige grunde som skal være til stede for at du kan få hjælp til briller og kontaktlinser. De lægelige grunde er:

 • uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v.
 • defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation
 • løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki)
 • smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår
 • stærkt skæmmende øjenlidelser
 • sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion
 • sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinde eller brydende medier
 • ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser
 • børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret
 • afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret
 • myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder
 • hængende øjenlåg (ptose)
 • hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år
 • andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret

Disse lægelige grunde er en forudsætning for at søge om tilskud fra kommunen. Har du behov for briller, kontaktlinser eller øjenproteser, skal du søge hos kommunen, hvis du lever op til en af forudsætningerne.

De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Sagsbehandlingsfristen 4 uger.