Tilretning af almindeligt fodtøj ved forskellig benlængde

Luk alle
Åbn alle

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap eller funktionsnedsættelse kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Du har mulighed for frit at vælge en anden leverandør end dem som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med, du skal dog være opmærksom på at der kan komme en egenbetaling hvis den leverandør du vælger, er dyrere end den som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med.

Dog gælder der ikke frit valg af:

  • Genbrugshjælpemidler, hvis Hvidovre Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det du ønsker at købe
  • Hjælpemidler der skal bruges for at sikre hjælperes arbejdsmiljø, fx personlift

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg, skal du hurtigst muligt, efter du har modtaget din bevilling, gøre opmærksom på dette. Din sagsbehandler vejleder dig om, hvordan og på hvilke betingelser du kan foretage køb hos en anden leverandør, ligesom du bliver vejledt om hvordan faktureringen skal foregå.

Der kan ydes støtte til hæl- og sålforhøjelse. Hjælp kan ydes, når der forligger dokumentation på at forskellen mellem højre og venstre ben er mindst 2 cm.

Bemærk: Forskelle på mindre end 2 cm vil man i almindelighed kunne kompensere for, med hælkile eller et indlæg i skoen, eventuelt kombineret med at forhøje hælen på skoen og/eller gøre hælen på den anden sko lavere. Socialministeriet oplyser, at disse ændringer ikke er af en så væsentlig karakter, at de falder inden for § 112 område.

Når vi modtager ansøgning fra dig eller fra pårørende på dine vegne indhenter vi oplysninger fra din læge om dit behov for tilretning af almindeligt fodtøj.

Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægelige oplysninger. Det skal være kirurgiske, ortopædiske eller dermatologiske oplysninger. Disse oplysninger kan fås fra speciallæge / hospital.

Hvis du bevilges støtte sålforhøjelse, modtager du en skriftlig bevilling til dig selv, samt en kopi til leverandøren.

Sagsbehandlingsfristen 4 uger.