Luk alle
Åbn alle

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap eller funktionsnedsættelse kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Du har mulighed for frit at vælge en anden leverandør end dem som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med, du skal dog være opmærksom på at der kan komme en egenbetaling hvis den leverandør du vælger, er dyrere end den som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med.

Dog gælder der ikke frit valg af:

 • Genbrugshjælpemidler, hvis Hvidovre Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det du ønsker at købe
 • Hjælpemidler der skal bruges for at sikre hjælperes arbejdsmiljø, fx personlift

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg, skal du hurtigst muligt, efter du har modtaget din bevilling, gøre opmærksom på dette. Din sagsbehandler vejleder dig om, hvordan og på hvilke betingelser du kan foretage køb hos en anden leverandør, ligesom du bliver vejledt om hvordan faktureringen skal foregå.

Et støttekorset er et ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion.

Der kan bevilges individuelt tilpassede eller færdigfremstillede korsetter eventuelt med tilpasning. Der kan bevilges reservekorset blandt andet af hygiejniske hensyn.

Ved kropsforandringer som følge af f.eks. udvikling af lidelsen, vægtændringer, kan der bevilges et nyt korset.

Det er en betingelse, at alle behandlingsmuligheder er udtømte.

For at kunne få bevilget korsetter skal du have: 

 • Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen.
 • Degeneratio disci intervertebralis. Degeneration af båndskive (discus) i rygsøjlens lændedel.
 • Lidelsen medfører risiko for tryk på nerverødder og udvikling af slidgigt. Lidelsen er normalt ikke tilgængelig for operativ behandling.
 • Bemærk: Lidelse degeneratio disci intervertebralis må ikke forveksles med discusprolaps, som vil kunne diagnosticeres ved myelografi/CT-scanning af lænderyggen.
 • Skævhed af rygsøjle med rotation og krumning til siden.
 • Spondylitis ankylopoietica (Becterews sygdom). Udtalt betændelse i leddene mellem korsben og hofteben, eventuelt med forkalkninger og forsnævringer af båndskiver og ledbånd i rygsøjlen.
 • Fremadglidning af ryghvirvel i forhold til hvirvlen nedenfor, hvor kirurgisk behandling ikke har givet tilfredsstillende resultat eller ikke kan gennemføres.
 • Osteoporose - Knogleskørhed.
 • Muskeldystrofi - Svind af rygmuskulatur.

Der ydes ikke støttekorsetter, der bruges som led i behandling. f.eks. til midlertidig korrektion.

Du skal ansøge via det ansøgningsskema du finder øverst på denne side.

Hvis du bevilges et korset, vil du modtage en skriftlig bevilling, sammen med en kopi til din leverandør.

Der er frit leverandørvalg. Du kan selv bestemme, hvilken bandagist der skal levere dit korset. Hvis du vælger en leverandør hvis bandager er dyrere end den leverandør som kommunen har indkøbsaftale med, så kan der forekomme egenbetaling på prisforskellen.

Sagsbehandlingsfristen 4 uger.