Ortopædisk fodtøj samt særligt fabriksfremstillet fodtøj

Luk alle
Åbn alle

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap eller funktionsnedsættelse kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Du har mulighed for frit at vælge en anden leverandør end dem som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med, du skal dog være opmærksom på at der kan komme en egenbetaling hvis den leverandør du vælger, er dyrere end den som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med.

Dog gælder der ikke frit valg af:

 • Genbrugshjælpemidler, hvis Hvidovre Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det du ønsker at købe
 • Hjælpemidler der skal bruges for at sikre hjælperes arbejdsmiljø, fx personlift

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg, skal du hurtigst muligt, efter du har modtaget din bevilling, gøre opmærksom på dette. Din sagsbehandler vejleder dig om, hvordan og på hvilke betingelser du kan foretage køb hos en anden leverandør, ligesom du bliver vejledt om hvordan faktureringen skal foregå.

Ved ortopædisk fodtøj forstås individuelt fremstillet fodtøj (herunder fodtøj med træbund) og særligt fabriksfremstillet fodtøj, der tilgodeser en foddeformitet eller benyttes i forbindelse med bandagering (kapselsko).

Der vil kunne ydes hjælp til cromfri sko til personer, der er overfølsomme over for eksempel limstoffer og stoffer i forbindelse med garvningsprocesser i almindeligt fodtøj.

Du kan modtage støtte hvis du opfylder én af nedenstående indikationer:

 • Leddegigt med svær forfodsfald og tådeformiteter (indlæg evt. suppleret med gængesål
 • Sårdannelse med risiko for sår i fodsålen som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet /kredsløbsinsufficiens)
 • Svært forfodsfald, klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellem fodsknoglen, ved samtidigt dårligt blodomløb
 • Stiv forfod, medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på forrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
 • Erhvervet platfod som følge af degeneration
 • Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
 • Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad, efter særlig begrundelse, f.eks. svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta)

Bemærk: Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillet fodtøj til børn med bløde plat-fødder (fri drejebevægelighed).

Ved førstegangsbevillinger kan det anbefales, at reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer.

Egenbetaling

Der er en egenbetaling på fodtøj som i 2021 er 920,00 kroner pr. par til voksne og 510,00 kroner pr. par til børn.

Når vi modtager ansøgning fra dig eller fra pårørende på dine vegne indhenter vi oplysninger fra din læge om dit behov for ortopædisk fodtøj eller ortopædiske indlæg

Ved førstegangsansøgning skal der foreligge kirurgiske, ortopædiske eller dermatologiske oplysninger. Disse oplysninger kan fås fra speciallæge eller hospital.

Hvis du bevilges støtte til ortopædisk fodtøj, modtager du en skriftlig bevilling til dig selv, samt en kopi til leverandøren af fodtøjet.

Der er en egenbetaling på fodtøj som i 2021 er 920,00 kroner pr. par til voksne og 510,00 kroner pr. par til børn.

Sagsbehandlingsfristen 4 uger.