Natur

 • Hvidovre har som en af de første kommuner meldt sig til Miljøministeriets konkurrence om at blive ”Danmarks vildeste kommune”. Her på siden vil vi...

  Læs mere
 • Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og planteart...

  Læs mere
 • Fredning af et naturområde er en effektiv måde at beskytte dyr, planter og landskab på. Naturfredning er også med til at sikre borgerne adgang til...

  Læs mere
 • De beskyttede naturområder er levested for mange vilde dyr og planter. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes naturt...

  Læs mere
 • Der er en beskyttelseslinje omkring åer, søer, strande, skove, kirker og fortidsminder. Det betyder, at du skal have tilladelse, hvis du f.eks. vil...

  Læs mere
 • Ved Lodsparken er badevandet så rent, at du kan bade i det

  Læs mere
 • I Hvidovre har både kommune og borgere pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egen grund.

  Læs mere
 • På insektjagt i parkerne

  Læs mere
 • I de her år arbejder vi på at give naturen en hjælpende hånd, fordi der er blevet langt færre bier, sommerfugle og biller. Årsagerne til det er nav...

  Læs mere