Naturfredning

Hvidovres byområder er omkranset af et hesteskoformet bælte bestående af en række større, grønne områder. Vestvolden og Fingerplanens grønne kiler udgør den nordvestlige del af "den grønne hestesko", mens resten udgøres af Granaten, Mågeparken, Strandengen, Strandsumpen, Lodsparken, Kystagerparken og Vigerslevparken.

Store dele af disse områder er fredede gennem forskellige fredningskendelser.

Områderne udgør en værdifuld kontrast til byområdet på grund af deres åbne karakter, og de skal derfor generelt friholdes for bebyggelse og anlæg, så den klare grænse mellem by og land fastholdes.

Du kan læse fredningskendelserne ved at klikke på områderne herunder: