Kvalitet af badevand

Badevandets kvalitet kontrolleres løbende gennem hele badesæsonen fra 1. juni til 1. september. Hvert år forud for badesæsonens begyndelse klassificeres badevandet på baggrund af resultaterne af den kontrolovervågning, der er gennemført siden sidste klassifikation.

Badevandet ved Lodsparken er klassificeret som "udmærket" på baggrund af kontrolprøver i badesæsonen 2011 til 2020. Badevand klassificeres i følgende kategorier: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe kvalitet.

Ved kraftig regn

Ved kraftig regn kan der forekomme overløb af fortyndet spildevand fra kloaksystemet. Vær derfor opmærksom på, at der efter kraftige regnskyl kan være en forringet kvalitet af badevandet.

Alger i badevandet

Sidst på badesæsonen kan vind- og vejrforhold betyde, at badevandet får et stort indhold af alger, som kan være til gene for mennesker og dyr.

Tjek vandkvaliteten

Hvis du vil tjekke, hvor sikkert det er at gå i vandet ved Lodsparken, inden du tager hjemmefra, kan du besøge Badevandsudsigten, som er en service udarbejdet af DHI. Du kan også hente den gratis app "Badevand" på din smartphone. Hvis stranden har grønt flag er det sikkert at gå i vandet.
Gå til hjemmesiden Badevandsudsigten (nyt vindue).

Hvidovre Kommune fraråder badning, hvis

 • Der er information, der fraråder badning
 • Der har været særlig kraftig regn indenfor de seneste tre dage
 • Vandet er grumset og uklart eller der er kraftigt skum i vandet
 • Du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene

Rådet for større badesikkerheds baderåd

 • Lær at svømme og springe rigtigt
 • Bad aldrig alene
 • Bad kun hvor det er tilladt
 • Gå kun ud til navlen
 • Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok
 • Svøm langs kysten
 • Bad aldrig med alkohol og euforiserende stoffer i blodet
 • Gå op, når du begynder at fryse