Beskyttelseslinjer

Beskyttelseslinjer beskytter forskellige landskabstyper, for at sikre, at landskabelige og biologiske værdier bliver bevaret. Beskyttelseslinjerne gælder efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 15-19.

Der er en række regler for, hvor og hvad der må bygges i nærheden af beskyttede landskabstyper. De indebærer blandt andet, at der i nærheden af en række naturområder ikke må bygges eller ændres ved området. For alle bestemmelser gælder visse undtagelser.

Det er kommunen, som kan dispensere fra og skal holde øje med, at reglerne overholdes indenfor de fleste beskyttelseslinjer:

 • sø- og åbeskyttelseslinje
 • skovbyggelinje
 • fortidsmindebeskyttelseslinje
 • kirkebyggelinje

Naturstyrelsen er myndighed på følgende beskyttelseslinjer:

 • strandbeskyttelseslinje 
 • klitfredning

De områder, der er beskyttet i landskabet, ligger indenfor:

 • 150 m fra åer
 • 300 m fra søer, der er større end 3 ha
 • 300 m fra offentlige og private skove, der er større end 20 ha
 • 100 m fra fortidsminder
 • 300 m fra fritliggende kirker 
 • 300 m fra strande

Beskyttelseslinjerne kan dog være reducerede eller ophævede efter konkrete tilladelser fra staten. Det sker normalt i forbindelse med lokalplanlægning og efter ansøgning fra kommunen.

Du kan læse mere om beskyttelseslinjer på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).