Invasive arter

Invasive planter er arter, der ikke er hjemmehørende i Danmark. De kan brede sig ukontrollabelt og dermed udkonkurrere de hjemmehørende arter.

Blandt de mest udbredte invasive arter er Kæmpebjørneklo, japansk pileurt og kæmpe-pileurt.

Ejere af arealer, hvor der er konstateret kæmpebjørneklo, har pligt til at bekæmpe den. Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2018 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplanen fastsætter bestemmelser for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, på såvel private som offentlige arealer og beskriver også metoder til bekæmpelse.

Som haveejer kan du hjælpe ved at sikre dig, at du ikke bringer invasive planter til din have.

Hvis du bor op til et naturområde, skal du sørge for, at dine planter ikke breder sig derind.

Det er heller ikke tilladt at smide haveaffald i naturen, da man dermed uforvarende kan komme til at sprede en invasiv plante.

Når du har beskåret eller gravet din invasive arter op, skal den i en pose til restaffald eller på genbrugspladsen i Rest efter sortering. Dermed sikrer du, at den invasive art ikke spreder sig til andre steder.

Hvis du opdager invasive planter som fx Kæmpebjørneklo eller Japansk Pileurt i Hvidovre Kommune, er du velkommen til at tippe kommunen via vores app ”Giv et praj”.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de invasive planter og hvordan du selv kan være med til at bekæmpe dem.