blomstereng blomstereng

Danmarks Vildeste Kommune

Luk alle
Åbn alle

Miljøminister Lea Wermelin har inviteret landets 98 kommuner til at dyste om at gøre noget VILDT for biodiversiteten og blive Danmarks VILDESTE kommune. Rammerne er frie og der er mange veje til sejren.

Dysten løber fra foråret 2021 til efteråret 2022, hvor den VILDESTE kommune kåres af dommerpanelet bestående af miljøminister Lea Wermelin og biolog Morten DD. Hansen. Dommerne bedømmer kommunernes projekter på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden om vild natur og naturens egenskaber til borgerne. Du kan læse mere om konkurrencen på Miljøministeriets hjemmeside.

Målet for Hvidovre Kommunes deltagelse i dysten er at skabe en rigere natur og fremme den biologiske mangfoldighed. Vi ønsker at motivere og inspirere borgere, boligforeninger og virksomheder til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur. Samtidig ønsker Hvidovre Kommune at gå foran i udviklingen, og vil løbende invitere naturen ind på de kommunale arealer.

Som et led i dysten har Hvidovre Kommune udfyldt en kommunal Grøn Bog, som samler visionerne for vores natur, og hvordan vi vil bruge pengepræmien på 1 million kroner. Hvidovre Kommunes Grøn Bog er udarbejdet med input fra Det Grønne Råd.

Biodiversitet er betegnelsen for biologisk mangfoldighed, altså et udtryk for den variation af liv, som findes overalt i form af dyr, planter og alt levende. Biodiversitet siger primært noget om diversiteten af dyre- og plantearter i et givent område, men kan også fortælle om forskelligheden af tilstedeværende gener og økosystemer. Jo større et område er, jo flere arter skal der til før man kan sige, at der er høj biodiversitet i området.

Biodiversiteten er truet globalt og i Danmark. Naturen mangler plads og det påvirker den biologiske mangfoldighed. Tabet af biodiversitet er en konsekvens af øget menneskelig aktivitet, den intensive udnyttelse af vores landareal og brugen af naturressourcer til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion. Vores natur er særligt udfordret af øget tilførsel af næringsstoffer, dræning af naturlige vandløb og vådområder, og naturområder som gror til i krat og skov.

Naturlige biotoper bliver mere fragmenteret og det betyder at bestande af flora og fauna får sværere ved at udvikle og formere sig på tværs af deres levesteder. I dag er den biologiske mangfoldighed så truet, at der er tale om en økologisk krise. Det påvirker vores samfund, som er afhængig af naturlige økosystemer, der leverer ’tjenester’ som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder. Den mangfoldige natur er vores livsgrundlag, som kræver forbedring, så tabet af arter stopper, og økosystemerne også kan levere tjenester i fremtiden.

Vi får brug for alles hjælp, hvis vi for alvor skal skabe bedre vilkår for plante- og dyrelivet!

Har du en altan, en have eller er du medejer af et fællesareal? Bor du i en boligforening, der har arealer til rådighed, der kan få lov at vokse vildt, eller har din arbejdsplads det – så er der en masse, som du kan gøre for at hjælpe biodiversiteten. Det kræver ikke meget at hjælpe, og vi kan alle gøre en indsats for at sikre en mangfoldig og rig natur.

Måske tænker du, at det virker ubetydeligt at gøre en indsats i din egen have, men hvis vi er mange nok, kan vi bevare gode leve- og fødesteder for dyr, planter, svampe, bakterier og alt andet levende, og skabe bedre sammenhæng i naturområderne. Selvom det ikke redder de sjældne arter med vild natur i din have, så gavner det de almindelige arter, som også er i tilbagegang.

At give plads til mere vild natur kan også skabe merværdi for dig. Nyd at følge med i, hvordan livet udfolder sig i et væld af farver og former lige uden for din dør. Måske kan det endda give ny viden og et nyt syn på naturen omkring dig, og de processer og dynamikker, der foregår mellem planter og dyr.

Nedenfor har vi samlet en række forslag til hvad du selv kan gøre for at hjælpe biodiversiteten, og nogle af de initiativer, Hvidovre Kommune har sat i gang for at hjælpe biodiversiteten. Vi vil løbende opdatere med flere forslag og initiativer.

Luk alle
Åbn alle

Noget af det nemmeste du kan gøre er at skrue ned for det hårde arbejde, og i stedet nyde at se hvad der flytter ind af natur og biodiversitet.

Den kortklippede, grønne græsplæne er som en grøn ørken for de fleste dyr og insekter. Slip derfor kontrollen og lad plæneklipperen stå, eller kør uden om dele af græsplænen med plæneklipperen, så du skiftevis slår forskellige områder. På den måde skaber du zoner, hvor græsset har forskellige længder, og andre planter kan vokse frem. Du kan f.eks. lade et stort område eller et mindre hjørne være uslået, som du kun slår 2 gange om året. Her trives insekter, sommerfugle og bier meget bedre – særligt hvis du også selv sår lidt forskellige blomster og urter i plænen.

Det er vigtigt, at du ikke tilfører gødning, når du vil have flere vilde planter ind i haven. Næringsrig jord favoriserer nogle få almindelige og konkurrencestærke plantearter som brændenælder, tidsler og mælkebøtter, som udkonkurrerer de andre planter og dermed begrænser biodiversiteten betydeligt. Gode levesteder for den vilde natur er ofte næringsfattige. 

Skru ned for oprydningen og lad kviste og blade ligge på jorden, eller lav en kvasbunke eller et kvashegn af grene, kviste, blade og andet plantemateriale, som kan danne et varmt og tørt skjulested. Insekter, svampe, fugle og pattedyr, som f.eks. salamandre, sommerfugle, træbukke, mariehøns, pindsvin og vilde bier vil elske, at du genbruger dit haveaffald. Med tiden bliver kvaset omsat til jord, og synker sammen, så du kan fylde på igen hver sommer, når der igen kommer haveaffald.

Vand er utrolig vigtigt for både dyrelivet i vand og på land. Det gælder blandt andet for fugle, pindsvin, bier og sommerfugle, som kan bruge vandet til at drikke af, og for frøer, tudser og salamandre, som yngler og kan søge ly i vandet for at holde sig fugtige. Du kan nemt tilpasse et vandhul til de forhold, der passer i din have, f.eks. vil en havedam eller et fuglebad være tilstrækkeligt.

Alternativt kan du bruge en murerbalje, eller sætte en lille underskål ud til fugle, pindsvin, insekter og andre dyr om sommeren, når de ikke har adgang til vandpytter og vandhuller.

Sørg for at placere vandhullet i solen, og undgå stejle kanter, så pindsvin og andre smådyr kan kravle op igen, hvis de falder i vandhullet. Læg evt. store sten eller grene i vandhullet, som dyr og insekter kan sidde på. Undlad desuden at sætte fisk ud i vandet, da de spiser insekter, æg, yngel og andet mikroliv, der lever i vandet.

Placer f.eks. et skilt ved dit vilde projekt og lad forbipasserende vide, at du hjælper naturen, så vi sammen kan vi inspirere hinanden. Du kan bl.a. finde og printe skabeloner til skilte fra Miljøministeriets borger-værktøjskasse. 

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Kommune har oprettet en Pulje til Grøn By for at støtte de mange borgere, institutioner og boligforeninger i Hvidovre, der er meget engagerede i at gøre en indsats for at gøre Hvidovre grønnere. Alle gode idéer og initiativer, der gavner klima og miljø, er velkomne.

Gå sammen med andre, og søg om støtte til jeres projekt. Der er ansøgningsfrist to gang om året. På siden for Pulje til Grøn By kan du finde nærmere information. 

Har du, din boligforening eller arbejdsplads arealer til rådighed, så kan du plante Hvidovres nye bi-venlige frøblanding til gavn for bl.a. bier, sommerfugle og andre insekter.

Frøblandingen ”Hvidovre Blomstereng” er sammensat af frø fra planter, som passer godt til jordbundsforholdene i Hvidovre. Det er bl.a. akeleje, fingerbøl, røllike, slangehoved, bibernelle, brudeslør, engnellikerod, fjernellike, forglemmigej, gyldenlak, hjulkrone, hvid okseøje, hørblomst, kornblomst, valmue, morgenfrue, moskuskatost, ridderspore, studenternellike og svaleurt.

Fra den 21. april kan du hente en gratis frøpose på Hvidovre Hovedbibliotek og Avedøre Bibliotek og Kulturhus. Blomsterfrøene afhentes efter først-til-mølle-princippet, og du kan hente max én pose blomsterfrø til din husstand. Institutioner og foreninger kan hente op til 5 poser blomsterfrø ved at kontakte Hvidovre Kommune på kun@hvidovre.dk. Frøblandingen kan også købes, men kun af 1 kg. af gangen, svarende til ca. 500 m2 til 995,- kroner + moms.

Du hjælper bierne, sommerfuglene og andre insekter ved at så dine frø i 1-2 cm. dybde i april og maj, og igen i august og september. Du opnår det bedste resultat i april og maj, for så ser du det blomstre samme år. En pose rækker til ca. 7 m², og blomsterengen bliver 25–30 cm høj. Du passer blomsterengen ved at klippe den ned hvert år i efteråret.

Kommunens Vej og Park-afdeling har i flere år sørget for blomstrende rabatter og bede med vilde blomster, og i 2019 blev kommunen certificeret som bi-venlig kommune. På det tidspunkt var over 1 hektar af kommunens arealer plantet til med bi- og insektvenlige blomster, og nu er vi spændte på at se, hvor stort et areal vi SAMMEN kan få plantet til med frøblandingen!

I Vej og Park-afdelingen har man allerede været i gang med såningen, så du indtil videre kan opleve Hvidovre Blomstereng blomstre i Rebæk Søpark, Langhøjparken, bag Hvidovre Hovedbibliotek, ved Sundhedscenteret, i midterrabatten på Gammel Køge Landevej, i midterrabatten på Stamholmen, på hjørnet af Tavlekærsvej og Grønkærvej og på Papegøjestien (Engstrandslinjen).

En række virksomheder på Avedøre Holme fik i efteråret 2021 sat spot på den helt lokale natur. Det er sket som en del af det lokale BID-samarbejde, som skal skabe et endnu mere attraktivt erhvervsområde i samarbejde mellem virksomheder, grundejerforeningen og kommunen. Igennem samarbejdet sætter virksomhederne fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed, men de helt lokale initiativer, er også kommet i fokus blandt virksomhederne - med inspiration fra dysten om at blive den vildeste kommune.  

Udbredelsen af de lokale natur-initiativer er gået stærkt og indtil videre har en række udvalgte virksomheder og kommunen allerede skudt næsten 6 hektar jord ind i projektet - af disse er der sået vilde blomster på cirka 3 hektar, bl.a. i de lange vejrabatter, mens omkring 3 hektar braklægges.

Derudover forventer virksomhederne at opsætte uglekasser, insekthoteller og mursejlerkasser i den nærmeste fremtid.

Det er spændende at opleve, at det ikke kun er ledelsen i den enkelte virksomhed, der har fået en fix idé, men at det virkelig betyder noget for en gruppe af medarbejdere i virksomhederne, fortæller Steen Roed, som er kommunens naturmedarbejder.

Et billede af borgmester Anders Wolf, miljøminister Lea Wermelin og deltagere fra den 16. maj.
Den 16. maj havde BID-netværket på Avedøre Holme besøg af miljøminister Lea Wermelin.