Jord og grundvand

Her finder du information om jordforurening i Hvidovre Kommune. Du kan læse om områdeklassificering af lettere forurenet jord i byzonen, om hvordan du bedst bor på lettere forurenet jord i byen, og om hvilke regler der gælder, hvis du skal flytte jord eller opdager en forurening. Endelig kan du også finde regler for etablering, drift og sløjfning af villaolietanke.