Tilladelse og anmeldelse af borearbejde

Tilladelse til at udtage vandprøve fra grundvandet

Skal du udføre en boring i jorden, der skal bruges til at udtage vandprøver fra grundvandet (filtersatte boringer/ A-boringer), skal du søge om det, da det kræver en tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema og sende det til kommunen.

Borearbejdet må først begynde, når kommunen har meddelt tilladelse!

Anmeldelse af øvrige boringer

Boringer, der ikke skal bruges til at udtage grundvandsprøver (Ikke filtersatte boringer/ B-boringer), skal anmeldes til kommunen.