Områdeklassificering

Læs mere om områdeklassificering

Hvad er områdeklassificering

Områder der er lettere forurenede kaldes områdeklassificeret.

Forureningen stammer fra menneskers aktiviteter gennem tiden, blandt andet fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv.

Hvilke områder i Hvidovre er områdeklassificeret?
De områder i Hvidovre Kommune, der er beliggende i byzonen, er områdeklassificeret.

Hvilken regler gælder, når du bor i et områdeklassificeret område?

Områdeklassificeringen medfører, at flytning af jord skal anmeldes til kommunen.

Det er ikke sundhedsfarligt at bo i et områdeklassificeret område, du skal blot følge nogle simple sundhedsfaglige råd.

Sundhedsfaglig rådgivning

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden sammenlignet med mange andre risikofaktorer. Risikoen er fx væsentlig lavere end risikoen ved luftforurening i større byer.

Små børn har en tendens til at proppe alt i munden; jord, beskidte fingre, legetøj og meget andet. Netop små børn er særligt følsomme over for forurening. Det skyldes, at deres krop er under udvikling.

Hvis du har små børn (eller arbejder med børn), bør du derfor følge en række enkle råd for bedst muligt at undgå at blive påvirket af forureningen.

Hvidovre Kommune har udarbejdet en pjece med sundhedsfaglig rådgivning til borgere.