Tømning af badebassin

Hvis du har brugt klor i dit badebassin?

Skal bassinet tømmes i en spildevandskloak, hvor det klorholdige bassinvand vil løbe til spildevandscenteret hvor det renses, inden det løber ud i Køge Bugt.

I områderne Avedøre og Hvidovre vest for Avedøre Havnevej er der separat kloakeret. Det betyder, at regnvand ledes i regnvandskloaker og løber urenset til Kalveboderne, mens spildevand ledes i spildevandskloaker til spildevandscenteret.

Hvis du bor i et område, der er separat kloakeret, må du ikke hælde det klorholdige vand i regnvandskloakken, da klor er giftigt for vandmiljøet. Her skal du sikre dig, at det klorholdige bassinvand ledes til en spildevandskloak.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ikke har brugt klor i dit badebassin?

Kan bassinet bruges til havevanding eller hældes i en regnvandskloak.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.