Byggeri og byggetilladelse

 • På denne side finder du en række nyttige råd, som du skal bruge, når du skal søge om byggetilladelse. Ønsker du at komme i kontakt med en byggesags...

  Læs mere
 • Du skal være opmærksom på, at i henhold til boligreguleringslovens § 46 er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis uden kommunalbes...

  Læs mere
 • I byggesagsarkivet har du som borger eller virksomhed mulighed for at se alle afsluttede byggesager fra hele ejendommens levetid.

  Læs mere
 • Store dele af Hvidovre Kommune er omfattet af vejbyggelinjer, som betyder du har et areal der som udgangspunkt ikke må bebygges. Læs mere i nedenst...

  Læs mere
 • En lokalplan eller byplanvedtægt låser metoden som skal anvendes ved beregning af bebyggelsens størrelse. Det er de beregningsregler som gælder ved...

  Læs mere
 • Bygnings- og Boligregistret er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Som ejer er du forpligtet til at sørge...

  Læs mere