Byggeri og byggetilladelse

 • På denne side finder du en række nyttige råd, som du skal bruge, når du skal søge om byggetilladelse. Ønsker du at komme i kontakt med byggesagstea...

  Læs mere
 • Du skal være opmærksom på, at i henhold til lov om boligforhold § 3 er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis uden kommunalbestyre...

  Læs mere
 • I byggesagsarkivet har du som borger eller virksomhed mulighed for at se alle afsluttede byggesager fra hele ejendommens levetid

  Læs mere
 • Store dele af Hvidovre Kommune er omfattet af vejbyggelinjer, som betyder du har et areal der som udgangspunkt ikke må bebygges. Læs mere i nedenst...

  Læs mere
 • En lokalplan eller byplanvedtægt låser metoden som skal anvendes ved beregning af bebyggelsens størrelse. Det er de beregningsregler som gælder ved...

  Læs mere
 • Bygnings- og Boligregistret er et landsdækkende register med data om samtlige af landets bygninger og boliger. Som ejer er du forpligtet til at sør...

  Læs mere
 • Find ud af, hvad I skal gøre, hvis I vil overnatte i lokaler, der ikke i er godkendt til overnatning. Det kan fx være skoler, daginstitutioner, sal...

  Læs mere
 • Fra 1. januar 2023 indføres der klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri. Formålet med at fastsætte en grænsevæ...

  Læs mere
 • Her kan du som bygningsejer finde information om dit ansvar for at sikre, at brandsikkerheden er i orden og lever op til forskrifterne.

  Læs mere
 • I marts 2020 trådte Ladestanderbekendtgørelsen i kraft, for at fremme udviklingen mod et mere bæredygtigt, konkurrencedygtigt, sikkert og dekarboni...

  Læs mere