Anmeldelse af midlertidig overnatning

I skal sende en anmeldelse om midlertidig overnatning til kommunen senest to uger før første overnatningsdøgn*.

*I tilfælde med 150 eller flere overnattende personer eller overnatninger der tillades jf. BR18 § 6g stk. 3 litra 2, skal kommunen modtage anmeldelse senest fire uger før første overnatningsdøgn.

Til anmeldelse om midlertidig overnatning kan vores anmeldelsesskema anvendes (word) eller tilsvarende fremsendelse af de anmodede oplysninger.

Center for Plan og Miljø, Hvidovre Kommune tilser og kvitterer for modtagelse af jeres anmeldelse og orienterer herefter Hovedstadens Beredskab om overnatningen.

Jeres anmeldelse skal indeholde følgende redegørelser og dokumentation

 • Fuldmagt fra bygningsejer
 • Dato og længde for overnatningen (maks. syv døgn og angiv klokkeslæt)
 • Adressen for overnatningen
 • Antal overnattende, fordelt på børn til og med 17 år og voksne (i lokalet)
 • Kontaktperson(er) under overnatningen (navn og mobilnummer)
 • Kopi af en driftsjournal for bygningen hvor den midlertidige overnatning planlægges (se hvad den skal indeholde længere nede på siden)

Hvis der er flere bygninger på ejendommen:

 • Situationsplan med markering af den del af bygningen, der anvendes til overnatningen

Hvis overnatningen skal ske over stueetage-niveau:

 • Plantegninger, der viser flugtvej til det fri

Flere end 50 personer i et rum (fx sportshal):

 • En kopi af belægningsplan

Flere end 150 personer i bygningen:

 • Oplysning om, hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning

I skal være opmærksomme på, at der ikke må overnatte flere i lokalet end lokalet er godkendt til. Pladsbehovet for en soveplads (inkl. bagage) er mindst 2,5 m x 0,75 m.

Husk at sende en driftsjournal

Driftsjournal for bygningen skal fremsendes ved overnatning i forbindelse med en byggetilladelse. Driftsjournalen sikrer den kontrol, der sker før enhver benyttelse af lokalerne.

Driftsjournalen skal indeholde:

 • Kontrolskema, udfyldes af driftsansvarlig
 • Ordensregler, placeres synligt i rummet
 • Brand- og evakueringsinstruks, placeres synligt i rummet.

Du kan læse mere om midlertidig overnatning i BR18 bilag 11b – Vejledning om præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning i bygninger (nyt vindue).

Send din anmeldelse og dokumentation til byggesagsteamet.