Må jeg sammenlægge eller nedlægge en bolig?

Kommunen kan ikke nægte at give tilladelse til fx en lejlighedssammenlægning, hvis det samlede bruttoetageareal holder sig inden for 130 m², og kravene til opsigelse af den ledige bolig og overtagelse af den sammenlagte bolig er opfyldt, jf. Lov om boligforhold § 3.

Læs om lov om boligforhold på retsinfo (nyt vindue)

Her i kommunen er der et ønske om, at få større boliger. Administrativt kan vi derfor sammenlægge lejligheder optil 130 m² når en række forhold er opfyldt. Er den sammenlagte lejlighed over 130 m² skal der søges dispensation og sagen skal forelægges for Økonomiudvalget.

Ifølge lov om boligforhold skal en sammenlægnings- og nedlæggelse af boligsagen behandles inden for 6 uger.

Tilladelsen vil bestå dels af samtykke til sammenlægningen og nedlæggelsen af bolig samt en byggetilladelse.

Hvad skal søges tilladelse til?

  • Nedlæggelse ved nedrivning
  • Hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger
  • Hel eller delvis anvendelsesændring til andet end beboelse (fx erhverv)


Hvad skal ansøgningen om sammenlægning og nedlæggelse af bolig indeholde?
Din ansøgning skal sendes via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø og skal indeholde:

  • Målsatte tegninger af eventuelle bygningsændringer i mål 1:100
  • Statiske beregninger
  • Fuldmagt fra ejer af ejendommen eller ejerlejligheden og i nogen tilfælde også ejerforeningen. Bor du i andelsbolig, er det andelsboligforenings bestyrelse, der skal give fuldmagt
  • Dokumentation for erklæring om frivillig fraflytning af den/de lejligheder, der søges sammenlagt
  • Ansøg om nedlæggelse af bolig via Byg og Miljø (nyt vindue)