LCA krav

Formålet med at fastsætte en grænseværdi er at begrænse klimapåvirkningen gennem bygningens livscyklus ved opførelsen af nye bygninger.

Der indføres et krav om LCA-beregning for nybyggeri.

For nybyggeri under 1.000 m² skal dokumentation for beregningen indsendes ved færdigmelding, jævnfør BR18 § 40 og er uden grænseværdi i 2023 og 2024, mens grænseværdier også vil være gældende for nybyggeri under 1.000 m² fra 2025.

For nybyggeri på 1.000 m2 eller mere, er der fra 2023 krav om en CO₂-grænseværdi svarende til 12 kg CO₂-ækv/m²/år. Kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af energirammen. Kravet kan medvirke til at nedbringe klimaaftrykket fra byggeriet og modne branchen og bygherrer til at bygge mere bæredygtigt og fremme klimavenlige løsninger til byggeriet.

Byggeri, der opføres efter BR18 § 251, stk. 2, det vil sige tilbygninger, midlertidige flytbare pavilloner og sommerhuse, er ikke omfattet. Derfor skal der ikke foretages en beregning af klimapåvirkningen for disse bygninger.