Opgaveudvalg

Hvidovre Kommune ønsker at inddrage borgerne endnu mere i dialogen om kommunens udvikling. Derfor er der nedsat særlige opgaveudvalg - såkaldte § 17 stk. 4-udvalg (særlige udvalg) - hvor borgere arbejder sammen med politikere om udvalgte emner. Opgaveudvalgene er rådgivende og kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalg er midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges. Det er Kommunalbestyrelsen, der jf. den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4 kan beslutte, hvilke opgaveudvalg der nedsættes.

 • Havneudvalget skal styrke borgerinddragelsen i arbejdet med at udvikle Hvidovre Havn.

  Læs mere
 • Støjudvalget er nedsat som et ekstra tiltag i kampen mod støj i Hvidovre Kommune.

  Læs mere
 • SFC-udvalget har bidraget til arbejdet med udbudsprogrammet til en helhedsplan for Strandmarkens Fritidscenter (SFC).

  Læs mere
 • Hvidovre Kommunalbestyrelse besluttede på det konstituerende møde den 5. december 2017, at Avedøreudvalget ændres til ”Almenboligudvalg Hvidovre”.

  Læs mere