Opgaveudvalg

Hvidovre Kommune ønsker at inddrage borgerne endnu mere i dialogen om kommunens udvikling. Derfor er der nedsat særlige opgaveudvalg - såkaldte § 17 stk. 4-udvalg (særlige udvalg) - hvor borgere arbejder sammen med politikere om udvalgte emner. Opgaveudvalgene er rådgivende og kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalg er midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges. Det er Kommunalbestyrelsen, der jf. den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4 kan beslutte, hvilke opgaveudvalg der nedsættes.

  • Havneudvalget skal styrke borgerinddragelsen i arbejdet med at udvikle Hvidovre Havn.

    Læs mere
  • Støjudvalget er nedsat som et ekstra tiltag i kampen mod støj i Hvidovre Kommune.

    Læs mere
  • SFC-udvalget skal bidrage til arbejdet med udbudsprogrammet til en helhedsplan for Strandmarkens Fritidscenter (SFC).

    Læs mere