Havneudvalget

Havneudvalget er nedsat for at styrke borgerinvolveringen under arbejdet med at udvikle Hvidovre Havn til et endnu mere attraktivt sted for byens borgere. I udvalget er der derfor repræsentanter fra foreninger på havnen, borgere fra hele Hvidovre Kommune samt politikere.

Havneudvalgets opgaver er bl.a. at komme med forslag til, hvordan fællesarealerne i havneområdet skal udnyttes, fx med mulighed for salg af forfriskninger. Udvalget skal også komme med forslag til forbedringer af bl.a. adgangsforhold, renoveringer, toiletforhold og parkering, ligesom det skal give input til, hvordan forskellige vandsportsaktiviteter kan tænkes ind i området.  

Udvalget skal også se på, om der skal opføres nye bygninger til bruger- og borgeraktiviteter, hvor der skal istandsættes samt indholdet af et nyt klubhus til roklubben.

Den nuværende driftsmodel for havnen skal også evalueres, og herunder skal udvalget vurdere, om den nuværende ordning er robust i forhold til de kommende ændringer af havnen, hvor brugerdemokratiet får en mere fremtrædende plads i spørgsmål, der vedrører havnens anliggender.

Havneudvalget kan ikke træffe selvstændige beslutninger, men er forberedende og rådgivende over for Kultur- og Fritidsudvalget.

Luk alle
Åbn alle

Havneudvalget består af 18 faste medlemmer. Borgerne er valgt på baggrund af motiverede ansøgninger, og de øvrige er udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstillinger fra bl.a. foreningerne.

 

Borgerrepræsentanter

 • Martin A. Nørgård
 • Henrik Ryder Hansen
 • Søren Espersen

Foreningsrepræsentanter

 • Hans Ulrik Larsen, Hvidovre Roklub,
 • Preben Jacobsen, Hvidovre Vinterbadere
 • Anja Lindelof, Søspejderne
 • Keld Broksø, Hvidovre Kajakklub
 • Ulrik Larsen, Hvidovre Sejlklub

Øvrige

 • Gunnar Nielsen er valgt som repræsentant for Hvidovre Handicapråd.
 • Leon Tilgaard fra Strandøre Grundejerforening repræsenterer de tre grundejerforeninger Strandøre, Strandvang og Lodsgården.
 • Finn Halberg repræsenterer boligselskaberne HvidovreBo og Danalund

Politisk udpegede

 • Søren Friis Trebbien (C) - formand
 • Sara Benzon (F)
 • Michael Sabroe (C)
 • Helle Adelborg (A)
 • Lars G. Jensen (A)

Medlemmerne af Havneudvalget er valgt for perioden til og med den 31. august 2024.

Møderække (opdateres med flere møder løbende):

15. maj 2024 (17:00 - 19:00)

13. marts 2024 (17:00 - 19:00)

17. januar 2024 (17:00 - 19:00)

8. november 2023 (17:00 - 19:00)

11. oktober 2023 (17:00 - 19:00)

4. maj 2023 (17:00 - 19:00)

2. februar 2023 (17:00 - 20:00)

14. december 2022  (17:00 - 19:00)

26. oktober 2022     (16:30 - 18:30)

21. september 2022 (16:30 - 18:30)

 

 

 

Her kan du se Havneudvalgets kommissorium (udvalgets formål og arbejdsopgaver) og forretningsorden:

Kommissorium for Havneudvalget (pdf)

Forretningsorden for Havneudvalget (pdf)

Her kan du finde links til de politiske sager, hvor Havneudvalget er kommet med anbefalinger. 

Inspirationsskitse for bygning til foreningsbrug, undervisning og offentlige toiletter - Kommunalbestyrelsen 28. marts 2023, punkt 9