SFC-udvalget

Der er planer om at omdanne Strandmarkens Fritidscenter på Hvidovre Enghavevej, så det i fremtiden kan huse et moderne plejehjem, daghjem, hjemmeplejen, sygeplejen, foreninger og aftenskoler.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at brugerne bliver involveret i udviklingsarbejdet, og nedsatte derfor SFC-udvalget, hvor flere brugergrupper var repræsenteret.

Der skal laves en helhedsplan for udviklingen af Strandmarkens Fritidscenter, og den opgave skal sendes i udbud. SFC-udvalget har bidraget til arbejdet med udbudsprogrammet og kommet med deres ideer og ønsker til udviklingen af området.

Helhedsplanen skal dække Strandmarkens Fritidscenter og det omkringliggende område, så man får en samlet plan, der passer til omgivelserne. På den måde skal helhedsplanen danne grundlag for det videre lokalplansarbejde for området, placering af byggefelter, trafikudvikling og for udbudsprocesser.

Helhedsplanen skal bl.a. give bud på, om de eksisterende bygninger skal bevares helt, delvist eller nedrives og samtidig vise bygningernes indbyrdes placering. Den skal også sikre sammenhæng med grønne stier og kiler i området, hvilket skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med infrastruktur og trafikafvikling for gående, cyklende og bilister.

Helhedsplanen fastsætter dog ikke, hvordan bygningerne skal se ud eller indrettes, eller hvad de præcist skal rumme. Senere i processen vil brugerne af Strandmarkens Fritidscenter blive inddraget i arbejdet med indretning, planstørrelser og -løsninger samt facadernes endelige udtryk.

 

Luk alle
Åbn alle

SFC-udvalget består af 14 medlemmer. Formændene for By- og Planudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget er fødte medlemmer af udvalget. De øvrige er udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstillinger fra bl.a. foreningerne.

Charlotte Munch (Æ) - formand

Kenneth Bak (C)

Arne Bech (H)

Anders Liltorp (A)

Lars G. Jensen (A)

Jørgen Nygaard (Ældrerådet)

René Tommy Langhorn (Ældrerådet)

Helle Solveig Hansen (Hvidovre Handicapråd)

Morten Larsen (Boldklubben Friheden)

Lise Magna Dagnhild Bonde Hansen (Hvidovre Ungdoms Teater)

Susanne Wad Leth (Hvidovre Aftenskoleråd)

Thomas Dyhr Martinus (Grundejerforeningen Strandby)

Lars Riber Broberg (Grundejerforeningen Strandvang)

Marianne Salomonsen (Boligselskabet Friheden)

SFC-udvalgets møder blev afviklet over 4 mødegange i efteråret 2022:

22. september 2022 (16:30 - 18:30)

12. oktober 2022     (17:00 - 19:00)

16. november 2022  (16:30 - 19:00)

15. december 2022  (16:30 - 19:00)

Her kan du se SFC-udvalgets kommissorium (udvalgets formål og arbejdsopgaver) og forretningorden:

Kommissorium for SFC-udvalget (pdf)

Forretningsorden for SFC-udvalget (pdf)