Almenboligudvalg Hvidovre

Udvalget skal have en forberedende og rådgivende funktion for samtlige udvalg, i forhold til disses sagsområde. 

Udvalget skal i samarbejde med boligselskaberne arbejde for at sikre en gunstig udvikling i særligt udsatte boligområder. Der skal ses nærmere på indsatser så som brug af særlige udlejningsaftaler med henblik på at ændre beboersammensætningen, boligsociale initiativer, forebyggende indsatser og andre projekter.

Udvalget skal sikre at indsatsen i udsatte boligområder ikke hindrer kommunen i at løse sine boligsociale opgaver overfor boligsøgende med et akut boligbehov.

Udvalget er den politiske del af styringsdialogen mellem boligselskaberne og kommunen. De lovpligtige møder afholdes mellem Boligselskaberne og Hvidovre Kommune hver for sig. Udvalget skal løbende orienteres om de afholdte styringsdialogmøder og har en rådgivende og koordinerende funktion overfor Økonomiudvalget i forhold til den samlede styringsdialog med de almene boligselskaber.

Udvalget skal sikre en helhedsorienteret boligsocial indsats ved at koordinere de boligsociale indsatser.

Udvalget skal i samarbejde med politiet arbejde for tryghedsfremmende foranstaltninger i de udsatte boligområder.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Luk alle
Åbn alle

Formand: Silas Fisker (C)
Medlem: Søren Friis Trebbien (C)
Medlem: Kenneth F. Christensen (A)
Medlem: Lars Gundelack Jensen (A)

Medlem: Margit Kjærgaard, Avedøre Boligselskab
Medlem: Palle Christensen, Boligforeningen Hvidovrebo
Medlem: Marianne Salomonsen, Boligselskabet Friheden
Medlem: Henrik Berg, Hvidovre almennyttige Boligselskab
Medlem: Eva Clasen-Nyqvist, Lejerbo, Hvidovre
Medlem: Ebbe Forup, Andelsboligforeningen Frydenhøjparken
Medlem: Carsten Groth-Rasmussen, Hvidovre Boligselskab


Medlem: Henriette Darlie Dyring, chefjurist, Center for Politik og Ledelse
Medlem: Jacob Wahlstrøm, fritidskonsulent, Center for Kultur og Fritid
Medlem: Bent Aksel Haagensen, SSP-konsulent, Center for Børn og Familier
Medlem: Torben Tang Christensen, centerchef, Center for Beskæftigelse og Borgerservice
Medlem: Christina Warlund, borgerserviceleder, Center for Beskæftigelse og Borgerservice
Medlem: Charlotte Kylmann Jakobsen, specialkonsulent, Center for Handicap og Psykiatri

Almenboligudvalg Hvidovres medlemmer er valgt til og med den 31. december 2025.

Møderække (opdateres løbende med flere møder):

26. januar 2023 (kl. 17.00)

Her kan du se Almenboligudvalg Hvidovres kommissorium (udvalgets formål og arbejdsopgaver) og forretningsorden:

Kommissorium for Almenboligudvalg Hvidovre (pdf)

Forretningsorden for Almenboligudvalg Hvidovre (pdf)