Støjudvalget

Støjudvalget er nedsat for at finde løsningsforslag til, hvordan man på både den korte og den lange bane kan reducere støjniveauet i Hvidovre Kommune. Hvidovres borgere får en central stemme i udvalget, da det både består af borgere og politiske udpegede medlemmer.

I dag bliver alt for mange borgere i Hvidovre dagligt generet af trafikstøj, og det er et faktum, at støj er sundhedsskadeligt og kan forringe borgernes livskvalitet. Derfor er Støjudvalget blevet nedsat som et ekstra tiltag i kampen mod støj i Hvidovre.

Udover løsningsforslag til, hvordan man generelt kan nedbringe støjen i kommunen, kan Støjudvalget også komme med forslag til, hvordan man kan nedbringe støjen på særlig udsatte steder, fx hvor borgere plages af daglig støj fra de store motorvejsanlæg, hovedtrafikårer samt togstrækningerne gennem kommunen.

Støjudvalgets opgaver er bl.a. at undersøge muligheden for at overdække Holbæk- og Amagermotorvejen, at berige eksisterende støjkortlægning med borgernes viden og erfaringer samt at kortlægge eksisterende forsøg med støjinitiativer (fx asfaltbelægning, støjstærekasser, hastighedsnedsættelser, elbiler, støjsvage dæk mv.)

Støjudvalget skal også komme med konkrete forslag til, om kommunen selv kan gøre noget for at nedbringe det generelle støjbillede i byen ved f.eks. at indkøbe støjsvage dæk til bilparken mv.

Udvalget skal også skitsere et forslag til et idékatalog, som berørte borgere, boligforeninger mv. kan trække på, hvis man selv ønsker at forbedre sin støjsituation.

Det nye Støjudvalg kan ikke træffe selvstændige beslutninger, men kan rådgive Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i spørgsmål om støj.

 

 

Luk alle
Åbn alle

Støjudvalget består af 17 faste medlemmer og kan efter behov invitere repræsentanter for særlige interesser eller viden med på møderne såsom støjeksperter, arkitekter eller forskellige råd.

Borgerrepræsentanterne er valgt på baggrund af motiverede ansøgninger, og de øvrige er udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstillinger fra bl.a. foreningerne.

 

Borgerrepræsentanter

Leif Andreassen

Bjarne Pyndt

Nageen Khokhar    

Vivian Plesner

Henriette W. Leth

 

Grundejerforeninger

Bo Larsen

Inger Belling Olsen

 

Andelsboligforeninger

Henrik Kromann Andersson

 

De almene boligorganisationer

Dennis Bovbjerg Jensen

Eva Clasen-Nyqvist

 

Politikere

Kristina E. Young (H) - formand

Karin Lizzy Kofoed (Ø)

Bent Roldgaard (F)

Tina Cartey Hansen (C)

Anders Liltorp (A)

Kim Helmersen

Stefan Bruse Thor Straten

Støjudvalgets medlemmer er valgt til og med den 31. december 2025.

Møderække (opdateres løbende):

2. november 2023 (17:00 - 19:00)

19. september 2023 (17:00 - 19:00)

14. juni 2023 (17:00 - 19:00)

30. marts 2023 (17:00 - 19:00)

24. januar 2023 (16:30 - 18:30)

8. november 2022    (16:30 - 18:30)

29. september 2022 (16:30 - 18:30)

Her kan du se Støjudvalgets kommissorium (udvalgets formål og arbejdsopgaver) og forretningsorden:

Kommissorium for Støjudvalget (pdf)

Forretningsorden for Støjudvalget (pdf)

Støjudvalget har taget initiativ til en kampagne, der oplyser alle interesserede borgere om, hvordan man kan lave virksomme støjreducerende tiltag i sit eget hjem eller have. 

Du kan læse om tiltagene på kommunens hjemmeside her (link):

Hvad kan du selv gøre? (hvidovre.dk)

Oplysningskampagnen foregår på kommunens hjemmeside, på sociale og lokale medier samt på infoskærme på biblioteker, sundhedscenteret mv. Pressemeddelelsen herom kan du læse her (link):

Støjudvalg bag ny kampagne: Sådan kan du selv tage toppen af støjen (hvidovre.dk) 

 

Overdækning af motorveje i Hvidovre Kommune