Følg arbejdet i de særlige opgaveudvalg

September |

Hvidovre Kommune ønsker at inddrage borgerne endnu mere i dialogen om kommunens udvikling. Derfor er der nedsat særlige opgaveudvalg - såkaldte § 17 stk. 4-udvalg - hvor borgere arbejder sammen med politikere om udvalgte emner.

Kommunalbestyrelsen har indtil videre nedsat tre udvalg:

  • Havneudvalget, der arbejder med udviklingen af Hvidovre Havn
  • Støjudvalget, der arbejder med måder at reducere støjgener i Hvidovre
  • SFC-udvalget, der skal bidrage til forarbejdet med en helhedsplan for Strandmarkens Fritidscenter (SFC).

Du kan læse mere om de tre udvalg og følge deres arbejde via dagsordener og referater på hvidovre.dk.