Medlemmer af Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg 2018-2021

Der er 21 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vælges for fireårige perioder. Seneste valgperiode for Kommunalbestyrelsen startede den 1. januar 2018.