Udvalg

Luk alle
Åbn alle

Formand: Søren Friis Trebbien (C)
Medlem: Sara Benzon (F)
Medlem: Michael Sabroe
Medlem: Helle M. Adelborg (A)
Medlem: Lars G. Jensen (A)

Medlem: Hans Ulrik Larsen
Medlem: Keld Broksø
Medlem: Anja Lindelof
Medlem: Preben Jacobsen
Medlem: Ulrik Larsen
Medlem: Helen Eklund
Medlem: Martin A. Nørgaard
Medlem: Henrik Ryder Hansen
Medlem: Betinna Clasen-Nyqvist
Medlem: Søren Espersen
Medlem: Gunnar Nielsen
Medlem: Leon Tilgaard
Medlem: Finn Halberg

Formand: Kristina Young (H)
Medlem: Karin Kofod (Ø)
Medlem: Bent Roldgaard (F)
Medlem: Tina Cartey Hansen (C)
Medlem: Anders Liltorp (A)

Medlem: Stefan Bruse thor Straten
Medlem: Kim Helmersen
Medlem: Leif Andreassen
Medlem: Bjarne Pyndt
Medlem: Nageen Khokhar
Medlem: Vivian Plesner
Medlem: Henriette W. Leth
Medlem: Bo Larsen
Medlem: Inger Belling Olsen
Medlem: Dennis Bovbjerg Jensen
Medlem: Eva Clasen-Nyqvist
Medlem: Henrik Kromann Andersson

Formand: Charlotte Munch (Æ)
Medlem: Kenneth Bak (C)
Medlem: Arne Bech (H)
Medlem: Anders Liltorp (A)
Medlem: Lars G. Jensen (A)

Medlem: Jørgen Nygaard
Medlem: René Langhorn
Medlem: Helle Solveig Hansen
Medlem: Morten Larsen
Medlem: Lise Magna Dagnhild Bonde Hansen
Medlem: Susanne Wad Leth
Medlem: Thomas Dyhr Martinus
Medlem: Lars Riber Broberg
Medlem: Marianne Salomonsen

Formand: Silas Fisker (C)
Medlem: Søren Friis Trebbien (C)
Medlem: Kenneth F. Christensen (A)
Medlem: Lars Gundelack Jensen (A)

Medlem: Margit Kjærgaard, Avedøre Boligselskab
Medlem: Palle Christensen, Boligforeningen Hvidovrebo
Medlem: Marianne Salomonsen, Boligselskabet Friheden
Medlem: Henrik Berg, Hvidovre almennyttige Boligselskab
Medlem: Eva Clasen-Nyqvist, Lejerbo, Hvidovre
Medlem: Henriette Darlie Dyring, chefjurist, Center for Politik og Ledelse
Medlem: Jacob Wahlstrøm, fritidskonsulent, Center for Kultur og Fritid
Medlem: Bent Aksel Haagensen, SSP-konsulent, Center for Børn og Familier
Medlem: Torben Tang Christensen, centerchef, Center for Beskæftigelse og Borgerservice
Medlem: Christina Warlund, borgerserviceleder, Center for Beskæftigelse og Borgerservice
Medlem: Charlotte Kylmann Jakobsen, specialkonsulent, Center for Handicap og Psykiatri

Link til referater fra møder i Almenboligudvalget Hvidovre.

Formand: Yasir Iqbal (A)
Stedfortræder: Maria Durhuus (A)

Næstformand: Karin Kofod (Ø)
Stedfortræder: Charlotte Munch (Æ)

Medlem: Kenneth Bak (C)
Stedfortræder: Martin Amby (I)

Medlem: Arne Bech (H)
Stedfortræder: Marie-Louise Jørgensen (F)

Medlem: Amanda Irina Larsen (A)
Stedfortræder: Yasir Iqbal (A)

Medlem: Silas Fisker (C)
Stedfortræder: Bent Roldgaard (F)

Foreningsområdet:
Erik Petersen (formand)
Steen Eiberg Jørgensen
John Berling
Martin Lewinsky

Handicapområdet:
Finn Blohm

Aftenskoleområdet:
Ole Bested (næstformand)
Laila Munk
Kim Helmersen
Susanne Wad Leth

Tilforordnede uden stemmeret:
Connie Wilhelm
Dan Jensen
Sara Benzon

Læs om Folkeoplysningsudvalgets arbejde

Formand: Michael Sabroe
Medlem: Peter Rytter
Medlem: Martin Amby
Medlem: Kim Helmersen
Medlem: Vagn Majland

(1. september 2018 - 31. august 2022)
Indstillet medlem: Peter Dencker

(1. september 2022 - 31. august 2026)
Indstillet medlem: Johnny Berg

Medlem: Anders Wolf Andresen (F)
Stedfortræder: Marie-Louise Jørgensen (F)

Medlem: Silas Fisker (C)
Stedfortræder: Tina Cartey Hansen (C)

Medlem: Anders Liltorp (A)
Stedfortræder: Kenneth F. Christensen (A)

Formand: Anders Wolf Andresen (F)

Medlem: Arne Bech (H)
Medlem: Anette Farnø Skourup
Medlem: Lars G. Jensen (A)
Medlem: Helle M. Adelborg (A)

Formand: Anders Wolf Andresen (F)

Medlem: Kristina E. Young (H)
Medlem: Charlotte Noer Helleberg
Medlem: Anders Liltorp (A)
Medlem: Stefan Bruse thor Straten

Formand: Anders Wolf Andresen (F)

Medlem: Anette Farnø Skourup
Medlem: Helle M. Adelborg (A)

Formand: Anders Wolf Andresen (F)

Medlem: Idris Yorulmaz (A)

Opdateres snarest