Folkeoplysningsudvalget

Luk alle
Åbn alle

Udvalget fastlægger principper indenfor rammerne af folkeoplysningsloven. De tager stilling til, om foreninger og aftenskoler er berettigede til tilskud. Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvordan kommunens tilskud til det folkeoplysende arbejde skal fordeles.

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer. 4 af disse medlemmer er fra kommunalbestyrelsen, 4 kommer fra kommunens oplysningsforbund og foreninger der vedrører voksenundervisning, 4 medlemmer kommer fra kommunens foreningsliv og 1 medlem er valgt efter indstilling fra de lokale handicapforeninger og repræsentere disses interesser overfor udvalget.

Ydermere er der 2 repræsentanter for ledere, lærere og medarbejdere som deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret, og 1 repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen.

Alle medlemmer og tilforordnede har en suppleant.

Kommunalbestyrelsen

 • Yasir Iqbal (A) 
 • Arne Bech (H) 
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • René Langhorn (O)

Den folkeoplysende voksenundervisning

 • Laila Munk (AOF)
 • Kim Helmersen (AOF) 
 • Ole Bested (AOF) 
 • Susanne Wad Leth (FORA) 

Det frie folkeoplysende foreningsarbejde

 • Erik Petersen (HIF - Fodbold) 
 • John Berling (HB 2000) 
 • Gerhard Grubb Waaentz (Rosenhøj Boldklub) 
 • Martin Lewinsky (FDF Hvidovre) 
 • Finn Blohm (repræsentant for handicapområdet)

Tilforordnede uden stemmeret

 • Connie Wilhjelm (AOF) 
 • Lise Fejerskov Sørensen (De grønne pigespejder, Eriksminde Gruppe) 
 • Sara Benzon (Ungdomsskolebestyrelsen) 

 

Folkeoplysningsudvalgets mødekalender for 2020

 • Torsdag d. 20/02
 • Torsdag d. 23/04
 • Torsdag d. 18/06
 • Torsdag d. 13/08
 • Torsdag d. 08/10
 • Torsdag d. 03/12