Folkeoplysningsudvalget

Luk alle
Åbn alle

Udvalget fastlægger principper indenfor rammerne af folkeoplysningsloven. De tager stilling til, om foreninger og aftenskoler er berettigede til tilskud. Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvordan kommunens tilskud til det folkeoplysende arbejde skal fordeles.

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer. 4 af disse medlemmer er fra kommunalbestyrelsen, 4 kommer fra kommunens oplysningsforbund og foreninger der vedrører voksenundervisning, 4 medlemmer kommer fra kommunens foreningsliv og 1 medlem er valgt efter indstilling fra de lokale handicapforeninger og repræsentere disses interesser overfor udvalget.

Ydermere er der 2 repræsentanter for ledere, lærere og medarbejdere som deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret, og 1 repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen.

Alle medlemmer og tilforordnede har en suppleant.

Kommunalbestyrelsen

 • Kenneth Bak (C) 
 • Arne Bech (H) 
 • Amanda Irina Larsen (A)
 • Silas Fisker (C)

Den folkeoplysende voksenundervisning

 • Ole Bested (næstformand og AOF)
 • Laila Munk (AOF)
 • Kim Helmersen (AOF)  
 • Susanne Wad Leth (FORA) 

Det frie folkeoplysende foreningsarbejde

 • Erik Petersen (Formand og HIF - Fodbold) 
 • Steen Eiberg Jørgensen (Rosenhøj Boldklub)
 • John Berling (HB 2000)  
 • Martin Lewinsky (FDF Hvidovre) 
 • Finn Blohm (repræsentant for handicapområdet)

Tilforordnede uden stemmeret

 • Connie Wilhjelm (AOF)
 • Dan Jensen (DDS Hvidovrespejderne)
 • Sara Benzon (Ungdomsskolebestyrelsen)

 

Folkeoplysningsudvalgets mødekalender for 2024

 • Torsdag d. 22/02
 • Torsdag d. 18/04
 • Torsdag d. 20/06
 • Torsdag d. 15/08
 • Torsdag d. 10/10
 • Torsdag d. 05/12