Referater fra møder i Almenboligudvalget Hvidovre

Luk alle
Åbn alle

Udvalget skal have en forberedende og rådgivende funktion for samtlige udvalg, i forhold til disses sagsområde. 

Udvalget skal i samarbejde med boligselskaberne arbejde for at sikre en gunstig udvikling i særligt udsatte boligområder. Der skal ses nærmere på indsatser så som brug af særlige udlejningsaftaler med henblik på at ændre beboersammensætningen, boligsociale initiativer, forebyggende indsatser og andre projekter.

Udvalget skal sikre at indsatsen i udsatte boligområder ikke hindrer kommunen i at løse sine boligsociale opgaver overfor boligsøgende med et akut boligbehov.

Udvalget er den politiske del af styringsdialogen mellem boligselskaberne og kommunen. De lovpligtige møder afholdes mellem Boligselskaberne og Hvidovre Kommune hver for sig. Udvalget skal løbende orienteres om de afholdte styringsdialogmøder og har en rådgivende og koordinerende funktion overfor Økonomiudvalget i forhold til den samlede styringsdialog med de almene boligselskaber.

Udvalget skal sikre en helhedsorienteret boligsocial indsats ved at koordinere de boligsociale indsatser.

Udvalget skal i samarbejde med politiet arbejde for tryghedsfremmende foranstaltninger i de udsatte boligområder.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.